Lokalpolitik

Ja til flere millioner til musikhus

I eksprestempo og bag lukkede døre skal Aalborgs folkevalgte inden for de næste knap to uger afgøre, om de vil skyde yderligere et trecifret millionbeløb i Musikkens Hus.

Efter licitationen i går står det klart, at de 600 mio. kr., der indtil nu er rejst, ikke rækker. Licitationens eneste bud lød på 840 mio. Om det præcis er 240 mio. kr., der kommer til at mangle, skal et sagkyndigt bedømmelsesudvalg vurdere. Der kan til buddet være knyttet alternativer, der gør det muligt at reducere prisen. At en ekstrabevilling er nødvendig, er dog uden for enhver tvivl. På musikhuset - dén del af projektet, som Aalborg Kommune er involveret i - er mankoen umiddelbart 130 mio. kr. Og selv om de færreste politikere vil sætte beløb på, er der bred opbakning til at øge støtten, viser en rundspørge, NORDJYSKE har lavet. - Vi er i Venstre indstillet på at give et pænt beløb ekstra, siger rådmand Nils Bell. Andre partier sender tilsvarende signaler. Styregruppens formand, rådmand Henrik Thomsen (SF), er knap så klar i mælet: - Der er kommet et bud, og jeg har ikke nogen umiddelbare kommentarer. Byrådet har signaleret, at vi ønsker Musikkens Hus etableret. Lad nu bedømmelsesudvalget arbejde, så finder vi ud af, hvordan og hvorledes vi får et resultat i den sidste ende. Kan det lade sig gøre at realisere projektet? - Lad nu bedømmelsesudvalget arbejde. Hvis alle konditioner er opfyldt, og det materiale, som er fremsendt, er ordentligt, så må vi tage stilling derfra, sagde Henrik Thomsen i går. Byrådet i Aalborg og sammenlægningsudvalget i Ny Aalborg er 31. juli kaldt til et lukket møde, hvor de folkevalgte skal sige ja eller nej til et eventuelt forøget økonomisk engagement. Ifølge kommunikationschef Claus Jacobsen, Musikkens Hus, er tidsplanen stram, fordi et EU-tilskud på 29 mio. kr. er i fare. - EU har en række tidsfrister, vi skal opfylde. En af dem er, at vi fysisk skal være i gang med byggeriet inden denne måneds udgang. Det er aftalt, at man opfylder dette krav ved at gå i gang med piloteringen senest 31. juli, siger han. I Erhvervs- og Byggestyrelsen, der administrerer tilskuddet fra EU’s regionalfond, kender specialkonsulent Steen Frederiksen imidlertid intet til et sådant krav. - EU-støtten forudsætter, at den del af huset, som EU støtter, skal være færdigbygget 30. juni 2007, og at hele byggeriet skal være færdigt inden udgangen af 2008. Jo hurtigere man kommer i gang, desto lettere er det selvsagt at blive færdig til tiden. Men jeg kan ikke med min bedste vilje se, at der skulle være belæg for at sige, at tilsagnet om EU-støtte fordrer bestemte bygningsmæssige dispositioner inden denne måneds udgang, siger han. Det er Aalborg Kommune og fonden Realdania, der på forhånd har stillet flere penge i udsigt. En af projektets andre partnere, amtsborgmester Orla Hav (S), advarer mod at bruge EU-tilskuddet som argument for en meget kort politisk beslutningsproces i byrådet: - Det kan i den sidste ende blive rævedyrt, hvis man forcerer processen alene for at blive færdig så betids, at man kan få 29 mio. kr. fra EU, siger han.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk