Lokalpolitik

Ja til folkeafstemning om fusion

STORKOMMUNER:Et stort flertal i kommunalbestyrelsen har vedtaget at bejle til Aalborg om et giftermål. Det er man juridisk i sin gode ret til, men han man flertallet i Nibe kommune bag sig i denne sag?. Det ved vi intet om på nuværende tidspunkt. Den generelle debat i forbindelse med en ny kommunalreform har gået utroligt stærkt. Så stærkt, at det end ikke var et emne ved det foregående kommunalvalg, og det er sagens kerne. Den siddende kommunalbestyrelse har ikke mandat fra Nibe kommunes befolkning til at vælge side ved kommunesammenlægningen, da det ikke var et tema i valgkampen. Og ved næste valg får vi måske slet ikke lejlighed til at "straffe" byrådsmedlemmerne for deres udåd. Vi må forlange at befolkningens stemme høres. Vi er rigtig mange uden for Nibe by som føler, at vi er et landdistrikt hjemmehørende i Vesthimmerland. For en del af os er dette endog grunden til, at vi valgte at bosætte os her på landet og ikke i en af landets største byer, Aalborg. Og hvorfor vælger mange at bosætte sig i Nibe by, for derefter at køre til arbejdet i Aalborg? Måske fordi man holder af at bo i et landdistrikt. Konsekvenserne af en sammenlægning med Aalborg er flere: højere grundskyld, højere priser for daginstitutioner, stærkt forringet repræsentation i byrådet af landbefolkningen. Eneste lyspunkt i denne sammenhæng kunne være en lidt lavere kirkeskat, men så er vi vist også helt ude på marginalerne. I en kommende Vesthimmerlandsk kommune vil vi herfra af indlysende grunde også få relativt mindre indflydelse, men så er vi dog med i en landkommune, hvor landproblematikken forventes at have langt større forståelse i byrådet. Lad os så få det valg, hvor Nibe kommunes borgere en gang for alle kan give deres stemme til kende i denne meget vigtige sag. Måske bliver det til en deling af kommunen: Nibe by til Aalborg og resten til Vesthimmerland. Så lad det være så. Hvis man lader landdistriktet slutte sig til Vesthimmerland, så kan jeg gå med til at spare os for valget. Ellers ikke. Er I medlemmer af kommunalbestyrelsen bange for et valg? Ellers tag det. I forbindelse med forrige kommunalreform valgte Ejdrup sogn på grund af en indædt skolesag at bryde med Blære og slutte sig til Nibe. Nu hvor skolesagen for længst er ude af verden, kunne vi passende igen vende næsen mod Vesthimmerland.