EMNER

Ja til fordeling af flygtninge

Nordjysk model videreføres

NORDJYLLAND:Alt tyder på, at kommunerne i Nordjylland igen næste år fordeler de nytilkomne flygtninge ujævnt - det vil sige, så kommuner, der i forvejen har mange flygtninge, får færrest eller slet ingen. De 11 nye kommuner i landsdelen skal inden 25. august tage stilling til et forslag fra det nye Kommunekontaktråd til fordelingen af 207 nye flygtninge. - Signalerne indtil nu peger på, at svaret bliver et ja, oplyser konsulent Jonna Christensen fra rådet. Andre opgiver enighed Sker det, går Nordjylland en anden vej end resten af Danmark. Her har kommunerne opgivet at nå til enighed, og derfor fordeles flygtningene matematisk i forhold til de enkelte kommuners indbyggertal. I Nordjyllands Amt har man imidlertid i flere år valgt at skele til andelen af flygtninge, der i forvejen bor i de enkelte kommu-ner. Tilsyneladende bliver dette også tilfældet i den ny region, hvor også Thisted og Morsø kommuner er med. I 2007 skal tre af de 11 nye kommuner i så fald ikke modtage nye flygtninge, nemlig Mariagerfjord, Aalborg og Læsø. Flest - 42 - skal Jammerbugt og Thisted tage imod, mens Brønderslev-Dronninglund skal tage imod 33, Frederikshavn 24, Vesthimmerland 22 og Morsø 20. Endelig skal Rebild tage imod 16 flygtninge og Hjørring 10.