Ja til forskellighed

NORDJYLLAND: En Aalborg Kommune med måske over 200.000 borgere kan sagtens være mindst lige så demokratisk velfungerende som en kommune med 30.000 indbyggere. Det mener Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen (S). I denne tid er han en flittig gæst på møder, hvor foreninger og grupper i Aalborgs nabokommuner vil høre, hvad de kan forvente sig, hvis deres kommune lægges sammen med landsdelens ubestridte storebror. På møderne slår han hver gang fast, at man ikke nødvendigvis kan sætte lighedstegn mellem antallet af borgere i en kommune og graden af demokrati. For det første har mindre samfund tit en overrepræsentation i byråd. De kan samle sig om én kandidat og få vedkommende valgt, mens folk i større byområder sjældent kender hinanden og stemmer på kryds og tværs - med færre valgte politikere fra området, end indbyggertallet tilsiger, til følge. - Det betyder, at mindre kommuner ikke behøver frygte at blive holdt ude af det formelle demokrati, siger han. Hertil kommer, at der ifølge Henning G. Jensen i større kommuner tit er lagt flere beslutninger ud på det lokale niveau. Det vil sige, at forældrebestyrelser, skolebestyrelser, ældreråd etc. har nok så megen indflydelse. Og sådan vil det i endnu højere grad blive i de fremtidige større kommuner, spår han. - Vi vil, tror jeg, se, at byrådene bevilger penge og udstikker nogle overordnede principper. Men det bliver i højere grad end i dag op til lokalt valgte organer, hvordan pengene bruges, siger han. Men i en storkommune med Aalborg bliver det vel Aalborgs standarder og normer, der gælder? - Nej, sådan kan man ikke se på det. I Hals Kommune har man for eksempel en skolestarts-metode, der er rigtig god. Jeg kan ikke se nogen grund til, at skolerne i Hals - hvis man går sammen med Aalborg Kommune - ikke skulle kunne fortsætte med denne metode, hvis den kan laves for de penge, den ny storkommune stiller til rådighed for sine skoler. Det ligger i tiden at acceptere en højere grad af forskellighed inden for kommunegrænsen, end man måske gjorde tidligere, siger Henning G. Jensen.