Ja til fred

BISPEVALG:Menighedsrådsmedlemmer i flere sogne har forladt deres poster i afmagt. En række af landets menighedsråd er lige nu delvist amputerede. I Holme trådte fire medlemmer for få dage siden ud af rådet. I Egernsund og Nørre Vedby er der henholdsvis tre og to - og i Ørting-Falling pastorat kun ét medlem tilbage. Der kunne nævnes mange flere. Dette er et landsdækkende problem, og det er ulykkeligt. Både for de berørte, - og for os alle. Kirkeministeren er kaldt i samråd. Men det handler jo om daglig ledelse. Derfor er løsningen heller ikke en konfliktløser, når tingene er kørt fast. Konflikter forebygges ved at alle parter i tide bliver set, hørt og taget alvorligt, og får folkekirken ikke snart ledere, der magter dette, ser det sort ud. Lad derfor den nye biskop i Aalborg blive den, som allerede har vist, at hun foruden alle sine andre fremragende kvalifikationer og teologiske kompetencer, også kan dette!