Ja til frit valg

Formanden for Danske Regioner, socialdemokraten Bent Hansen, ønsker ikke at give frihed til patienterne.

Han har f.eks. i TV 2 Nyhederne (21.5.) udtalt sig kraftigt imod det direktiv, som Europa-Parlamentet har tilsluttet sig, hvor alle patienter i hele Europa selv vil kunne vælge behandling på et hospital hvor som helst i hele EU, og hvor regningen skal refunderes af sygesikringen i patientens hjemland. Direktivforslaget er noget af en revolution for danske patienter med alvorlige sygdomme, for er der venteliste i ens eget hjemland til behandling for en sygdom, har man krav på behandling i udlandet betalt af sygesikringen. Denne frihed vil Bent Hansen ikke udstrække til danske patienter, for, som han siger, så vil det være til størst fordel for de bedst stillede. For de bedst stillede? Hvad mener han? Alle uanset indkomst vil få dækket sin behandling i udlandet, så det er noget socialdemokratisk vrøvl, at det kun er de bedst stillede i samfundet, som vil nyde godt af denne nye frihed. ”Jamen”, vil Bent Hansen sikkert indvende, ”man skal selv betale rejsen, og så vil det være lettere for de rige”. Hvem kan i dag ikke selv betale en rejse til Hamborg, hvis man er dødelig syg, og behandlingen af f.eks. en kræftsygdom her kan ske hurtigere og bedre? Nej, dét Bent Hansen ønsker, er, at forsvare systemet frem for patienten. Som konservativ vil jeg forsvare patienten, så når jeg bliver valgt til Europa-Parlamentet 7. juni, kan de danske vælgere regne med én ting: Jeg stemmer for forslaget til frit valg af behandling i hele EU!