Ja til frivillige fusioner

Socialdemokratiet har sammen med regeringen færdiggjort det nye danmarkskort for landets universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Det har aldrig været Socialdemokratiets udgangspunkt, at store universiteter – alene i kraft af størrelsen - giver bedre forskning og uddannelse. Her har vi været uenige med regeringen. Til gengæld har Socialdemokratiet haft det udgangspunkt hele vejen igennem, at de steder, hvor universiteter og sektorforskningsinstitutioner ser spændende muligheder for samspil og synergi, der er det værd at fusionere. Det gælder f.eks. for den frivillige og meget spændende fusion mellem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut. For det første vil det styrke undervisningen på vore universiteter betydeligt, at også forskerne fra landets sektorforskningsinstitutioner bidrager i undervisning og vejledning af de studerende. For det andet er det Socialdemokratiets overbevisning, at forskningen styrkes, når der skabes nye stærkere fællesskaber, hvor flere forskere samarbejder og inspireres af hinanden. Ud fra samme ræsonnement har Socialdemokratiet sagt meget klart og tydeligt, at vi ikke tolererer tvangsfusioner. Når regeringen har villet bosse beslutninger og fusioner igennem, har vi sagt klart og tydeligt fra. Tvang giver kun afmagt, frustration og ringere lyst til at udvikle og tænke nyt. Derfor står vi nu efter forhandlingerne med et danmarkskort for landets universiteter præget af gode frivillige fusioner, hvor glade kollegaer og forskningsmiljøer finder sammen i nye spændende og livgivende forsknings-fællesskaber. Regeringens og Helge Sanders ”tvangstanker” om at presse IT-universitet, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmarkedsforskningsinstituttet og GEUS til at fusionere, er derfor effektivt blevet stoppet af Socialdemokratiet. Fremover kan disse institutioner fortsætte deres vigtige arbejde som selvstændige, men fortsat med en række spændende strategiske samarbejdspartnere. Den socialdemokratiske indflydelse har derfor været betydelig i dette arbejde. Og det vil den også blive, når vi skal udmønte fusionerne i konkrete lovændringer af universitetsloven. Her vil vi slå hårdt på at sikre universitetsforskernes frie forskning. Ligesom vi vil sikre ordentlige vilkår for landets sektor-forskere, der nu skal til at undervise. Vi vil sikre en god balance mellem undervisnings- og forskningstid, ligesom vi er optaget af at sikre ordentlig efteruddannelse for de forskere, der nu skal til at undervise mere.