Ja til grøn hjælp

KRAFTVARMEVÆRKER:Det skal være nemmere at drive de små kraftvarmeværker. Dem har vi ganske mange af i Danmark, især omkring mindre byer. Derfor foreslår regeringen i sin nye "Energistrategi 2050" at indføre såkaldt "frit brændselsvalg" for de mindre kraftvarmeværker. Det frie brændselsvalg vil have to væsentlige fordele. For det første vil det gøre det muligt at producere varmen billigere, til gavn for varmekunderne. Vi har desværre set nogle eksempler på, at varmeregningerne er blevet så høje, at det næsten er umuligt at få solgt sit hus. Man er nærmest stavnsbundet. Med regeringens forslag vil flere hundrede små værker få adgang til billigere brændsel, til gavn for varmekunderne. For det andet bliver det muligt for værkerne at skifte til grøn energi, der netop som følge af afgiftssystemet, er billigere end naturgassen. Det vil derfor medvirke til, at vi får gjort os uafhængige af fossile brændsler, som er regeringen mål med energistrategien. Desværre ved vi at det bliver svært at få bred politisk opbakning til forslaget. Venstrefløjen har gentagne gange afvist frit brændselsvalg, selvom det burde stå klart for alle at det i rigtig mange tilfælde vil være en kærkommen hjælp til de små værker og deres kunder. Men netop fordi vi mener at forslaget er så godt, prøver vi igen i håbet om at fornuften også indfinder sig hos Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.