EMNER

Ja til grundig undersøgelse

En modig FE-ansat har netop taget bladet fra munden og rystet folkestyret. Frank Søholm Grevil kaldes illoyal, men har været loyal overfor det danske folk - den udmærkelse kan ikke engang en mulig fængselsstraf tage fra ham.

Om afsløringerne bærer vand kan jeg ikke afgøre, uden adgang til flere hemmelige dokumenter, men da vores regering ikke ønsker at undersøge tingene til bunds, må jeg antage, at Frank Søholm Grevil har ret - indtil det modsatte er bevist. Fogh, regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti ser "ingenting at undersøge" - men det er jo netop, når der såes tvivl om noget, at det er tid at undersøge. Og lokummet brænder i en sjælden grad. Undersøges tingene ikke offentligt nu, så brænder hele huset ned, fordi lokumsbranden ikke blev stoppet i tide. Den anklage kan hverken skylles ud i kloakken eller fejesind under ørkensandet. Da krigen brød ud, var jeg konservativ kandidat i Aalborg. Jeg blev senere vraget, fordi jeg ikke går ind for den hårde linie mod Christiania - der skulle være rent trav og ens holdninger i det lille parti, og jeg stod fastpå mine egne synspunkter. Ens holdninger skulle der også være til Irak-krigen, og her var jeg enig. Når jeg bliver betænkelig og ked af afsløringerne, er det fordi jeg som kandidat forsvarede, at vi gik i krig mod Irak. Mine artikler fra dengang var baseret på de oplysninger, som mine politske ledere kom med, nemlig at Saddam havde masseødelæggelsesvåben. Det var et væsentligt argument, der fik mig til at anbefale noget så grusomt som en krig. Set i lyset af den afstumpede måde, Saddam tidligere har behandlet sit eget folk på, tvivlede jeg ikke på, at Saddam også ville bruge disse våben mod omverdenen, hvis den ikke makkede ret. Derfor gik jeg, i både debatter og læserbreve, ind for krigen som en sidste mulighed, efter længere tids mangel på samarbejde mellem FN og Saddam. Siden er nogle af disse argumenter betvivlet og med onsdagens afsløringer er forvirringen om sandheden total. Da jeg ikke havde adgangskort til FE eller hemmeligt stemplede rapporter, måtte jeg dengang gå ud fra, at de oplysninger, jeg blev givet, var sande. At de folk, jeg havde været med til at vælge ind, talte sandt. Efter Jesper Nilausens interview i "Dags Dato" føler jeg mig ikke længere overbevist om sandheden i disse udsagn. Derfor beder jeg om en undersøgelse nu og her. Jeg beder regeringen om, at det ikke kun er jeres ord, der skal bekræfte jeres ord og benægte anklagerne - men en åben og tilbundsgående undersøgelse. På TV 2 Nyhederne gættede Jensby igen og igen på "den enkelte ansattes" motiv til at gå frem. Han pointerede, at alle tager afstand fra ham i FE, og at dem skal man lytte til. Jensby gav dog mellem linierne grunden til, at de andre ikke tør stå frem - siger man noget, er man åbenbart en selvoptaget, selvpromoverende galning i en enkeltmandshær med skjulte motiver. Næsten som en dansk u-båd i en ørkenkrig. Længere ude på højrefløjen logrer skødehunden Dansk Folkeparti med ord om at "nu skal vi se fremad". Når politikere kun vil se fremad, afslører de et ønske om, at vi glemmer fortiden. Stillet over for kritiske spørgsmål reagerer politikere ellers mest med tilbageblik på den daværende regering, der overlod dem et fallitbo - men her skal vi kun se frem, fordi balladen ikke går tilbage til anden regering end den, der nu står med bål på toilettet. Jeg vil gerne se frem, hvis det er en undersøgelse, jeg ser frem på. Den skal klart vise, om Frank Søholm Grevil er den eneste, der har brudt loven, eller om danskerne og jeg selv, stolede på forkerte og dermed ulovlige oplysninger.