Lokalpolitik

Ja til havneudvidelse

Forventer at amtet trækker indsigelse tilbage

Lokalplanen for havneudvidelsen mod vest er nu vedtaget. Hjørnet ved V. Strandvej, hvor der nu er grusstrand, bliver til en sandstrand.  FOTO: PETER BROEN

Lokalplanen for havneudvidelsen mod vest er nu vedtaget. Hjørnet ved V. Strandvej, hvor der nu er grusstrand, bliver til en sandstrand. FOTO: PETER BROEN

SKAGEN:Byrådet i Skagen foregreb en politisk beslutning i Nordjyllands Amt, da det have møde mandag aften. Et enigt byråd godkendte en lokalplan for en udvidelse af Skagen Havn mod vest, selv om Nordjylllands Amt på det tidspunkt stadig havde en indsigelse mod planen. Vedtagelsen skete derfor med den bemærkning, at den alene er gældende, hvis amtet trækker sin indsigelse tilbage i fuldt omfang, og det havde man en forventning om vil ske. Kommunen er indstillet på at følge tre krav, som amtets tekniske forvaltning har foreslået amtets udvalg for teknik og miljø man skal kræve opfyldt for at trække indsigelsen tilbage, oplyste borgmester Hans Rex (V) på mødet. Amtet kræver blandt andet, at der sker en opfyldning med sand mellem den eksisterende kystlinje og selve havneudvidelsen. Det oprindelige lokalplanforslag er på grund af mange indsigelser mod, at havneudvidelsen kom for tæt på det gamle Vesterby, blevet ændret, så den inderste del af havneudvidelsen blev fjernet. Det betød, at den eksisterende kystlinje blev bevaret. Det mener amtet ikke er nogen god ide, fordi et sådant "hul" kan give uheldige påvirkninger af kystlinjen, og derfor ønsker man en opfyldning med mellem 20.000 og 30.000 kubikmeter sand i hjørnet ved V. Strandvej og den vestlige ydermole. Amtet har desuden stillet krav om, at lokalplanen skal vedtages som plan for en etape af det projekt for havneudvidelsen, som ligger til grund for Regionplantillæget vedrørende udvidelsen med den tilhørende VVM-redegørelse, og endelige indstilles til amtets udvalg, at man skal betinge sig, at det tilhørende Kommuneplantillæg vedtages uændret. Alle tre punkter bliver opfyldt, sagde Hans Rex i byrådssalen, hvorfor man venter, at amtets indsigelse trækkes tilbage. - Vi kan naturligvis ikke være helt sikre på, hvilken beslutning amtets udvalg tager, og ender det med, at man alligevel ikke trækker indsigelsen tilbage, må vi lade lokalplansagen gå om endnu en gang, sigde Hans Rex. Bjarne Kvist (S) sagde, at han er meget uenig med SF, som har givet udtryk for, at partiet mener, at sagsbehandlingen har været udemokratisk og er udtryk for hastværk. - Sagen har været udsat adskillige gange for at vi kunne få tingene ordentlig belyst, så vi kunne være sikre på, at den beslutning vi endte med at træffe, er den rigtige og tilgodeser så mange som muligt, sagde han. - Flere har spurgt mig om, hvad den reviderede lokalplan betyder, og jeg synes, det er vigtig at understrege, at vi nu får en bedre overgang mellem by og havn, end der var lagt op til i det oprindelige forslag, og vi har nu mulighed for at få en dejlig sandstrand ud for Vesterby. - Og ikke mindst giver forslaget havnen mulighed for at sige ja til virksomheder, som ønsker at etablere sig på havnen. Det er uacceptabelt at havnen ikke kan tilbyde arealer til nye virksomheder, sagde Bjarne Kvist. Peter Sørensen (V) bemærkede, at han ikke går imod planen, men at han mere ser den som en landudvidelse end en havneudvidelse.