Lokalpolitik

Ja til huse på skrænten

Flertal går ind for ansøgning om sommerhuse

HVALPSUND:Ansøgningen om at få del i den nordjyske kvote på 500 nye sommerhusgrunde er sendt forlængst. Men nu har et flertal i kommunalbestyrelsen også godkendt, at kommunen arbejder på at få udstykket grunde på tre nye lokaliteter i Hvalpsund, blandt andet oven for skrænten langs Ovenskovvej. - Vi vil godt støtte det private initiativ, fastslog Kurt Friis Jørgensen (V) med henvisning til, at det er ejeren af jorden langs Ovenskovvej, Morten Ovenskou-Pedersen, der har presset på for at få udstykket en del af sin jord. Jens Chr. Pedersen (S) var uenig: - De to store arealer ved Louns kan jeg gå med til. Men jeg synes, at man bør friholde det lille område ved skrænten. Der er alligevel kun plads til otte-tolv grunde, og kommunen har i forvejen 240 ledige sommerhusgrunde, påpegede han. - Jeg er 100 procent enig med Jens Chr. Pedersen, sagde Jette Thomsen (K), og fortsatte: - Jeg synes ikke, at det er værd at lave så meget ståhej for så få grunde. De to, samt Carlo Nielsen (Den alternative Liste) og Randi Støttrup (V), stemte imod. De øvrige stemte for planerne om de nye udstykninger. Som vel at mærke kun bliver til noget, hvis Farsø Kommune får del i kvoten.