Naturvidenskab

Ja til indvandring - men nej til slaveri

Teoretisk er grundlaget i venstreorienterede kredse: Darwins udviklingslære og hertil en ligestilling mellem mennesker.

At den socialistiske lære i praksis har udviklet sig til noget helt andet, er en anden sag. Men tror man på det, som er grundlaget for de venstreorienterede, så er tanken om et multikulturelt samfund en selvmodsigende tankegang. En kultur grunder sig først af alt på levemulighederne på et givet sted og den kan være udviklet gennem årtusinder, som vi ser det i Danmark og det øvrige Vesteuropa. Med det man ved om menneskets spredning over jorden og med et ret ensartet genetisk grundmateriale, vil man derfor være nået frem til samme kultur, uanset hvor vi kommer fra. Vor kultur er ikke noget tilfældigt og derfor vil et multikulturelt samfund med andre værdier altid være ustabilt og indebære konflikter. Det største problem i menneskenes verden er nok at vi er blevet en helt dominerende skabning, som har formeret sig uhæmmet og at vi som en samfundsorienteret skabning er i konflikt med selve naturens grundlag, som er beskrevet i udviklingslæren og hvor den indbyrdes kamp er det centrale. Vi står i en situation, hvor vi mangler erfaringer og bedre bliver det ikke, når vi hengiver os til tomme dogmer, som "arbejde til alle", for vi har samtidig en produktionsevne, som aldrig før. Hertil har vi fået våben, som gør tidligere tiders krige til latterlige overfladiske krusninger. Det er vor baggrund og troen på ideologier, som lover os evige løsninger er nok noget af det farligste, man kan hengive sig til. Derfor vender Dansk Folkeparti sig mod den socialistiske tanke og søger et pragmatisk grundlag, hvor vi meget kritisk vender os mod en masseindvandring af mennesker på flugt fra andre kulturer og af grunde, som vi ikke kan vurdere. Vi ønsker et samfund for mennesker, men ikke et kapitalistisk industrisamfund, hvor en uhæmmet produktion er blevet det centrale, og hvor statsmagten er blevet et skalkeskjul for udnyttelse af borgerne, som vi ser det i mange socialistiske lande og ikke mindst i vort eget lille Danmark. Vi kan acceptere en indvandring, som hviler på et normalt ansvarligt grundlag, men vi ønsker ikke at være slaver for alle mulige mærkelige eksistenser, som ukontrolleret lukkes ind i landet og slet ikke, når grundlaget kun er nogle kortsynede politikeres populisme. Vort grundlag er et samfund for frie, tænkende mennesker.