EMNER

Ja til klar tale

KVALIFIKATIONER:Ang. bispevalg: Sognepræst Malene Bendtsen mener (15.1.), at det ikke er nok, at en biskop kan den kirkelige jura forfra og bagfra. Nej, og det kan heller ingen af de tre bispekandidater. Det, der er vigtigt, er at biskoppen har overblik og kan styre administrationen, så den ikke tager magten. Det er endnu vigtigere at biskoppen kan skelne, hvad der er jura i og hvad der ikke er. Malene Bendtsen understreger, at biskoppen skal have erfaring, og opregner en lang række tillidshverv, hun synes det er godt, at den kommende biskop har bestridt. Men de siger jo ingenting. De er jo først interessante, når vi får at vide, hvad vedkommende har udført i de tillidshverv. Hvad er det værd, at en af kandidaterne er formand for FUK (Folkekirkens Ungdomskor), når vedkommende har stemt for at et stort nodebibliotek, samlet af en organist i Aalborg, forsvandt her fra stiftet, og endte i Løgumkloster i stedet for på Kirkemusikskolen i Vestervig, der velvilligt tilbød at stille lokaler og administration til rådighed? Oplysningen har jeg fra et medlem af FUK"s bestyrelse. Lad mig pege på en helt anden egenskab, en biskop bør besidde, nemlig bestemthed og mod til at tale klart, i stedet for at give alle ret til alle sider. Vi får brug for en biskop med blik for de små sognes særpræg og betydning, en biskop som ikke bare løber efter tidens modeord, der hedder sammenlægninger, stordrift, præsteteams osv. Som en af kandidaterne klart udtrykte det ved et vælgermøde: ”Jeg vil kæmpe for de små sogne, hvis de små sogne vil kæmpe for sig selv; men er der ikke længere nogen, der går i kirke, eller nogen, der vil være menighedsråd, har kirken nedlagt sig selv på det sted.” Malene Bendtsen slutter med at pege på det vigtige i at få en biskop, der vil være med til at "skabe en ramme, der kan rumme forskelligheder". Det kan man kun være enig i. Derfor er det også glædeligt, at der blandt kandidaterne er en, der har samlet bred opbakning fra alle dele af det folkekirkelige landskab. Det er ganske flot gjort, og det er den bedste anbefaling, en kommende biskop kan have.