Hjortdal

Ja til kloakering af ferielejligheder

} PROJEKT: Omkring 240.000 kr. kommer det til at koste ejeren af den gamle gård Nørtorupgaard ved Hjortdal at blive tilsluttet det offentlige kloaknet. Den store gård skal efter planen indrettes til ferielejligheder, både i hovedhus og udlænger, og ejeren havde bedt kommunalbestyrelsen om en principgodkendelse af kloaktilslutningen. Da Palle Birkholm (S) er direkte involveret i projektet, gik han uden for døren som inhabil de par minutter, det varede at behandle sagen.

Forsiden