Lokalpolitik

Ja til kommunegaranti

Måske bliver verdens største solfangeranlæg i Dronninglund alligevel en realitet.

Dronninglund får verdens største solfangeranlæg. Arkivfoto: Jens Morten

Dronninglund får verdens største solfangeranlæg. Arkivfoto: Jens Morten

Et flertal i økonomiudvalget sagde onsdag god for, at der ydes en kommunegaranti på 86,8 mio. kr. til projektet. Dog ønskede Claus Kongsgaard (V) ikke at tage stilling på det foreliggende grundlag. Sagen præsenteres nu for byrådet på onsdag. Sagen har tidligere været forelagt udvalget, men der har været nogle usikkerheder, der skulle afklares. - Risikoen for, at kommunen kommer til at betale er meget minimal, fortæller fungerende borgmester Arne M. Jensen (S). Brønderslev Kommune har haft jurister til at vurdere kommunens risiko. - Og de er kommet til det resultat, at der ikke er den store risiko. Vi har jo også ydet kommunegaranti til en række andre varmeværker rundt om i kommunen, bemærker Arne M. Jensen. KommuneKredit, der skal yde lånet, har slået fast, at det er et ufravigeligt krav, at kommunen hæfter for gælden. Det er planen at gå i gang med anlægget i maj, og det skal stå klart om et år. For at projektet kan realiseres, skal der ske godkendelse på en ekstra generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme. Hvis byrådet siger ja, skal Dronninglund Fjernvarme forpligte sig til at indsætte låneprovenuet på en spærret konto.