Lokalpolitik

Ja til kvæg ved naturområde

Den borgerlige blok gav på kommunalbestyrelsesmødet en landmand fra Kollerup Strandvej lov til at udvide sin kvægbedrift med 40 dyreenheder fra 156 til 196.

Tilladelsen blev givet med 14 stemmer fra Venstre, konservative, Dansk Folkeparti og borgerlisten. Imod stemte 11 socialdemokrater og SF. De to socialdemokrater Inge Pedersen og Eva Rytter var fraværende. Kommunens plan- og miljøafdeling havde opfordret politikerne til at sige nej til udvidelsen af kvægbedriften med henvisning til, at ejendommen ligger tæt på nogle af Jammerbugtens mest værdifulde og sårbare naturområder. "Det vurderes, at en godkendelse vil påvirke væsentlige kvælstoffølsomme regionale naturarealer, og forekomster af flere fredede eller rødlistede plante- og insektarter, herunder flere orkide-arter, negativt", har plan- og miljøafdelingen bl.a. fremført. - Den her udvidelse af bedriften har ingen betydning for belastningen af området, sagde Venstres Jørn Krogsgaard og tilføjede, at tilladelsen gælder for otte år. - Så må landmanden selv vurdere om det er tilstrækkeligt med tid til at forrente investeringen, sagde han. - Jeg er helt sikker på, at de ekstra kreaturer sagtens kan leve sammen med markfirben og sommerfugle, sagde Krogsgaard. Formanden for teknisk udvalg, Jens Chr. Golding (S), var ikke enig. - Vi bliver nødt til at sige til landmanden, at han må drive sit landbrug på det niveau, det har i dag. Der er ikke tale om, at vi lukker for ham. Vi kan bare ikke gå med til en udvidelse, sagde Golding og tilføjede, at en tilladelse på otte år er at gøre landmanden en bjørnetjeneste. - Vi må være ærlige over for hinanden og sige, at et landbrug placeret på sådan et sted ingen fremtid har, når vi også skal tage hensyn til naturen. Der kommer hele tiden stramninger inden for miljøområdet, og så vil sådan et landbrug ikke kunne overleve. Vi er nødt til at finde områder, hvor der kan drives landbrug og områder, hvor der skal være plads til naturen, sagde Jens Chr. Golding SF's Erik Ingerslev undrede sig over den borgerlige bloks holdning. - Jeg mindes ikke at vi tidligere har fået så klar en indstilling fra forvaltningen om at sige nej. Alligevel er flertallet klar til at sige ja, sagde Ingerslev. - I øvrigt tror jeg ikke, at den tilladelse, der gives i dag, bliver trukket tilbage efter de otte år, tilføjede han. - Det er svært at vægte erhverv mod natur, sagde borgerlistens Steen Andersen. - Men i det her tilfælde er natur og erhverv hinandens forudsætning. Bliver områder ikke afgræsset, forsvinde den natur, vi gerne vil bevare, sagde han og stemte ja til udvidelsen. Det samme gjorde Otto Kjær Larsen (V), som henviste til, at landmanden havde søgt om tilladelse til udvidelse, inden årsskiftet, hvor de ny regler for husdyrbrug trådte i kraft. - Der er tale om en tilladelse på otte år. Det betyder, at man ikke automatisk får lov til at fortsætte, sagde Otto Kjær Larsen. Borgmester Mogens Gade (V) rundede af med at sige, at landmanden havde søgt efter de gamle regler. - De giver os mulighed for at give en tilladelse til udvidelsen, og det synes jeg, vi skal gøre, sagde han.