Skolevæsen

Ja til landsbytorv

Kulturudvalget og økonomiudvalget siger god for planerne om et landsbytorv og grønt område ved Børglum Gl. Skole. Arkitektfirmaet Jørgen Ussing Bømler har på vegne af forskønnelsesudvalget i Børglum udarbejdet tegninger for området og projektet har opnået støtte fra Leader+. Landsbytorvet og det grønne område skal danne ramme om forskellige aktiviteter for alle aldre. Kulturudvalget anbefaler projektet, men gør opmærksom på, at udvalget ikke har penge til vedligeholdelsen af det kommende landsbytorv. Økonomiudvalget anbefaler ligeledes kommunalbestyrelsen at godkende projektet og fastslår, at den fremtidige vedligeholdelse bliver som for øvrige torvedannelser i kommunen. VRENSTED Skole skal høres Også i Vrensted er der planer om at anlægge et landsbytorv og grønt område ved skolen. Arkitektfirmaet Jørgen Ussing Bømler har også her lavet tegninger til projektet, som beboergruppen "Vrensted Tandhjul" står for. Projektet skal skabe et landsbytorv, der sammenkæder Vrensted Skole, Aktivitetscentret, Ane Maries Hus og et foreningshus i Stationsvej 7. På landsbytorvet og i de tilgrænsende institutioner skal der være aktiviteter og fællesinitiativer til glæde for alle generationer i Vrensted. Kulturudvalget anbefaler at projektet godkendes og at skolen får ansvaret for det sikkerhedsmæssige med hensyn til legeredskaberne og vedligeholdelse af redskaber og grønne områder. Samtidig gør kulturudvalget dog opmærksom på, at der arbejdes med inddragelse af Stationsvej 7 til børnepasning. Økonomiudvalget sender ansøgningen tilbage til kulturudvalget for at få en udtalelse fra Vrensted Skole. VRENSTED Ja til reklameskilte Vrensted Idrætsforening har søgt om tilladelse til at sætte reklameskilte op omkring p-pladsen ved klubhuset og ved kampbanen. Kulturudvalget har godkendt ansøgningen. BØRGLUM Tilskud til borde Økonomiudvalget har bevilget 1000 kr. til Børglum Beboerforening. Beboerforeningen havde søgt om tilskud til anskaffelse af tre bord-bænke sæt, der skal placeres på fællesarealet "Romdammen". Med tilskudet har beboerforeningen råd til det første bord-bænke sæt, idet prisen er 995 kr. pr. sæt. TINGLYSNINGER 7 x, Rubjerg By, Rubjerg, Oddervej 30, Hans Ingvardt Jensen m.fl. til Inge-Lise Knudsen, E 370.000.8 l m.fl., Lyngby By, Lyngby, Helledievej 22, Poul Erik Nielsen til Norma Mikkelsen og Ole Mikkelsen, E 640.000. 22 æ, Furreby By, Furreby, Nordlysvej 6, Mico Banasik til Jeanne Ruth Kirkbak Banasik og Morten Busch Nielsen, E 860.000. 3 a m.fl., Åsendrup By, Vrensted, Åsendrupvej 57, Poul Sørensen til Poul Justesen, E 5.400.000