Ja til mangfoldighed

Kultur er alle drømmene og bestræbelserne, der fører til menneskets fulde realisering. Mangfoldighed skal være enhedens princip.

Kultur har en central placering i den menneskelige udvikling og civilisation. Kultur bringer mennesker sammen ved at anspore til dialog og antænde lidenskaber på en måde, der forener snarer end splitter. Kultur bør betragtes som en række distinktive åndelige og materielle særpræg, der karakteriserer et samfund og en samfundsgruppe, kultur omfatter kunst litteratur, men også levemåder, værdisystemer, traditioner og anskuelser. I dagens Europa foregår kulturudveksling så levende og intens, kulturaktiviteter og efterspørgslen efter kultur goder vokser og adgangen er lettere end nogensinde takket være nye kommunikationsværktøjer. Globaliseringen har ligeledes medført en større åbning over for flere, forskelligartede kulturer fra hele verden, som har skærpet vores nysgerrighed og evne til udveksling med andre kulturer og drage nytte af dem, og har bidraget til en mangfoldighed i vore samfund. Imidlertid har det også sat spørgsmålstegn ved Europas identitet og evne til at opbygge tværkulturelle samfund og samtidig sikre deres sammenhængskraft. 2008 er det europæiske år for interkulturel dialog, og er blandt de mest problematiske og vigtigste udfordringer som politikerne står over for, da det handler om at bringe forskellige kulturer nærmere hinanden, det handler om at forhandle politik med de centrale aktører, træffe religiøse ledere, og tale med mennesker der befinder sig i vanskelige situationer. Forenede i mangfoldighed er formålet med det europæiske år for interkulturel dialog og skal bidrage til gensidig forståelse og bedre sameksistens. Der er ingen tvivl om, at Verden og Europa står over for en række markante udfordringer, som har sin rod i interkulturelle relationer. Derfor er det hensigten med det europæiske år, at det skal give os en chance for at forstå hvordan vi kan forbedre den interkulturelle dialog og relationer, vil det europæiske år for interkulturel dialog give en værdifuld chance for at finde frem til hvordan dialogen øges. Umiddelbart kan det synes svært, men for 50 år siden så ideen om at samle de forskellige folk på vort kontingent under en paraply, Den Europæiske Union, også ud til at være uden for rækkevidde. I dag kan vi se, at Den Europæiske Union er blevet en realitet, og vi er vidner til, hvordan den på bemærkelsesværdig vis samler Europas lande. Således kan og bør vi gøre front mod de udfordringer, der har rod i vort kontinents kulturelle og religiøse sammensathed, og derfor er mottoet der er valgt, forenede i mangfoldighed, god til at skabe grundlaget for vedvarende initiativer inden for interkulturel dialog, der rækker udover 2008, men lad året 2008 være et udtryk for virkningerne af den nye europæiske kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden, hvori fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog er et vigtigt mål for en verdens orden baseret på fred, gensidig forståelse og respekt for fælles værdier, kultur er ikke er en luksus, men en nødvendighed.