Forbrugerforhold

Ja til mere EU

Når du stemmer til Europaparlamentsvalget 7.6., er det en vigtig beslutning. EU står ved en skillevej, hvor det er på tide at vælge, i hvilken retning man vil. Derfor skal du beslutte i hvilken retning EU skal bevæge sig.

Når jeg stiller op med parolen ”Mere EU” ønsker jeg at give et klart udtryk for, hvordan jeg ønsker at EU skal se ud i fremtiden. EU har skavanker og bureaukrati, der skal afskaffes, men forudsætningen er en mere helhjertet indsats og en tillid til, at det er borgerne der skal styre EU. Jeg ønsker mere EU. Ikke bare for mere EU’s skyld. Ikke fordi, der skal være mindre Danmark, nej tværtimod. Men EU er vigtigt. Lige nu er der mange udfordringer. Store udfordringer, som Danmark ikke kan løse alene: Forureningen stopper ikke ved grænserne, men spredes. Derfor hjælper det ikke, at man kun i Danmark gør en indsats, men ikke får andre lande med. Finanskrisen er global, fordi økonomien er det. Derfor kan Danmark ikke løse krisen alene. Vi er igen afhængige af vores omverden og vore europæiske naboers økonomier. Globaliseringen giver EU hård konkurrence fra Asien og Sydamerika, men også en mulighed; muligheden er viden og innovation. Dette kan vi heller ikke klare alene. Vi er nødt til at samarbejde. Samtidigt har vi et ansvar for vores omverden med mennesker, der lever under sultegrænsen og mennesker på flugt fra krig og nød. Vi kan hjælpe, men vores hjælp hver i sær er minimal og med forskellig en udenrigspolitisk indsats kan vi ikke komme med alternative løsninger, til dem, som andre stormagter i dag gennemfører hen over hovedet på os. Derfor har vi brug for mere EU, ikke fordi, at vi skal miste indflydelse i Danmark, for det gør vi ikke. Nej tværtimod får vi mulighed for at deltage i beslutninger, som kan løse de problemer, som vi ikke selv er i stand til at klare. Mere EU betyder for mig, et samarbejde, der sikrer en bedre indsats for miljøet, en fælles politisk håndtering af finanskrisen med en redningspakke, der kan genskabe tilliden i banksektoren og derved sætte økonomien tilbage på sporet, en fælles indsats, der styrker forholdene for erhverv og borgere i verdenskonkurrencen med fokus på forskning og uddannelse. Samtidigt hjælper EU med at sikre dets borgere en række basale rettigheder. Rettigheder i forhold til frihed, til at arbejde og bo hvor man vil samt gifte sig med hvem man vil. Rettigheder, der beskytter forbrugere mod farlige stoffer i produkter og sikrer forbrugere imod utilbørlig markedsføring. Rettigheder, der sikrer ligestilling mellem mænd og kvinder, ligestilling mellem religioner og ligestilling for homoseksuelle. Alle disse rettigheder skal fortsat styrkes, især nu, hvor flertallet i det danske folketing svigter her. Derfor er der mange grunde til at ønske mere EU og mere Europa. Jeg vil i den kommende tid uddybe mine holdninger på flere af disse områder, men vil selvfølgelig gerne høre fra folk, der har spørgsmål.