EMNER

Ja til mere Europa

Vi vil have et mere åbent og samarbejdende Europa. Fordi EU giver indflydelse, rettigheder og muligheder til dig som borger, til os som politisk parti, til Danmark som nation. For os er mere Europa ensbetydende med et stærkt fællesskab i EU.

For os er EU et fællesskab, som er enestående i verden. De 27 lande indgår i et forpligtende samarbejde, hvis overordnede formål er at skabe fred og velstand i Europa. Projektet bygger på fælles værdier som respekten for menneskerettigheder, demokrati og kulturel mangfoldighed. Drømmen om et fredeligt og forenet Europa var for 50 år siden udgangspunktet for det europæiske samarbejde. Den drøm er opfyldt. Nu drømmer vi om, at EU kan bidrage til en bedre og mere fredelig verden. Derfor vil vi have mere Europa. For os er EU ikke ”bare” udenrigspolitik. Politik og lovgivning vedtaget i EU har stor indflydelse på vores hverdag. Det har vi ikke noget problem med. Tværtimod, for en meget stor del af de problemer, vi skal løse, går på tværs af grænser. Vi står dagligt med udfordringer som at sikre fødevarer fri for giftstoffer og som at sikre en stabil økonomisk vækst, så vi har råd til velfærd som hospitaler og børnehaver. Udfordringerne bliver der kun flere af. Derfor vil vi have mere Europa. Valget til Europa-Parlamentet er et meget vigtigt valg. Det er i Europa-Parlamentet, vi sikrer, at beslutningerne træffes på et demokratisk grundlag. EU betyder mere demokrati, ikke mindre. Udfordringerne er der, uanset om vi har EU eller ej. Vi vil have mere Europa.