Ja til mere forebyggelse

VÆKSTSTRATEGI:Forebyggelse rummer et stort overset potentiale - både menneskeligt og økonomisk. Hvis vi er villige til at investere massivt i danskernes sundhed er der rigtig meget at vinde - og intet at tabe. Det er desværre langt fra den strategi regeringen har lagt for dagen. Efter ti år ved magten er den danske sundhed og den danske økonomi skudt i sænk af en alt for ensidig sundhedsstrategi. Landet ligger sådan, at en ud af tre danskere lider af en kronisk sygdom, som f.eks.hjertesygdomme, diabetes og rygerlunger - og antallet af stigende. Hver dag dør 55 danskere af sygdomme, der faktisk kunne have været undgået ved forebyggelse. Rygning, for lidt motion eller for meget alkohol er ofte synderen. De danske hospitaler melder om overfyldte stuer, hvor folk må ligge på gangene og alt få hænder til at løse problemerne. For ikke at tale om den alarmerende høje ulighed i sundhed, hvor alene forskelle i indkomst kan fortælle, om du i gennemsnit lever op til ti år længere. Samt de tusindvis af danskere der hvert år er nødt til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet pga. sygdom. Det er stærkt bekymrende, at det står så sløjt til med danskernes sundhed. Men det er i den grad også bekymrende, at regeringen har set passivt til, mens sundhedsudgifterne de seneste år er eksploderet. Det virker helt absurd, at der kun bruges to kroner på forebyggelse, hver gang der bruges 98 kroner på behandling. Ironisk nok mister samfundet milliarder pga. regeringens manglende prioritering. Jo mindre vi forebygger sygdomme - jo flere udgifter vil det medføre i form af dyre behandlinger og forhøjet sygefravær. Og det er ikke småpenge, vi taler om. Alene rygning koster hvert år samfundet omkring 28 mia. kroner. Overvægt på den anden side af 14 milliarder. Pengene kan bruges langt bedre end det. Ved at satse på forebyggelse kan vi øge arbejdsstyrken med 115.000 personer. Styrke danskernes livskvalitet og forlænge levetiden. Spare samfundet for et tocifret milliardbeløb hvert eneste år. Der er ikke andre områder, hvor vi kan komme så store udgifter i forkøbet og samtidig give mennesker et bedre og længere liv. I Fair Løsning har SF afsat 2 mia. kroner årligt til mere forebyggelse og sundhedsfremme. Derudover hæver vi afgifterne på usunde varer som cigaretter og sukker. De penge vil SF bruge til at sikre, at kommunerne reelt kan prioritere forebyggelse. Regeringens krav om nulvækst i kommunerne har tvunget mange kommuner til at barbere forebyggelsen ned til et minimum. Det er en uendelig glidebane, der blot skubber regningen frem i form af højere sundhedsudgifter og tabte arbejdstimer. I SF vil vi kæmpe for, at kommunerne skal have mulighed for at indrette lokalsamfundet på en måde, så det sunde valg bliver lettere, sjovere og mere attraktivt. Samtidig vil vi arbejde for flere idrætstimer i folkeskolen. Og indføre et krav om, at alle virksomheder udarbejder en sundhedspolitik. Mere og bedre fokus på at nedbringe stress og fremme en sundere livsstil, kommer både arbejdsgiver og personale til gavn. Vi ser det som en langt mere holdbar strategi for virksomheden, at indfører flere motionstilbud, sund kantinemad, mere fleksible arbejdstider og mulighed for at få større indflydelse på sit arbejde. I en tid, hvor vi leder efter løsninger på problemet med konstant stigende sundhedsudgifter, er forebyggelsesområdet en sand guldmine. Det er på tide, at der tages politisk ansvar. Lad os skabe et samfund, der indbyder til at leve sundt med færre sygedage og behandlingsudgifter - og højere livskvalitet til danskerne.