EMNER

Ja til mere IT

Jeg har haft den personlige fornøjelse at bidrage til IT-udviklingen af universitetsundervisning på Aalborg Universitet.

Jeg har haft det helt inde på livet, hvad det vil sige at skulle omstille undervisere på Aalborg Universitet, og samtidig selv skulle udvikle min undervisning pædagogisk med brug af IT. Derfor kan jeg godt støtte innovationsordfører Dennis Johansens opråb til AAU om at ride (endnu) mere på IT-bølge. I praksis. Der er imidlertid flere forhold, som der ikke bliver fremdraget i ønsket om at IT-innovere universitetsundervisningen. Før det første kræver det en hel del producere bare 50 pct. ordentlig lyd og billede til en podcasting. Der kræves en medieviden, som naturligvis kan rekvireres, men det vil kræve ressourcer, som i sidste ende risikerer at komme fra midlerne til undervisning. For det andet vil jeg personligt være meget ked af det, hvis bare 20 pct. af et semester, f.eks. på uddannelsen Humanistisk Informatik vælger at lade være med at møde op, fordi "vi kan jo bare hente det på nettet". Jeg synes, det er fint, at man som studerende skal kunne logge sig ind for at se en Podcastet forelæsning, for så kan forelæserne også få et bedre indblik i, hvem der faktisk er aktive. Allerede i dag er der en stor efterspørgsel blandt studerende på at få underviseres powerpoint filer lagt på de respektive uddannelsers intranet. Men der er samtidig indicier på, at der er godt 20 pct., der allerede nu bruger det som en mulighed for at sige, "jamen, så behøver jeg ikke at møde op". Vi skal huske på, at kursusundervisning og workshops-aktiviteterne blot er en del af det faglige. Den tilegnede viden skal omsættes og forfines i de studerendes projekter. Jeg ser desværre en tendens til, at studerende, især på de første semestre, nedprioriterer indsatsen i projektet (som de selv har valgt) til fordel for at passe sig selv i kurserne. Og det er ikke nogen pædagogisk forbedring, med eller uden IT. Det er usolidarisk, synes jeg. Det er at sige, at jeg vil hellere passe mit og agere som en lønarbejder ved at møde op, stemple ind, og i øvrigt undgå at se ud, som om jeg ikke laver noget. Det er i sig selv også en skidt udvikling. Endelig er jeg ikke i tvivl om, at underviserne på Aalborg Universitet vil tænke sin kommunikation godt og grundigt igennem, inden den Podcastes. Det tror jeg også de studerende vil, hvis underviserne og ikke mindst vejlederne ved Aalborg Universitet lufter ideen om at få adgang til Podcastede gruppemøder, for at få et bedre indblik i, hvem der reelt gør hvad, og siger hvad, og bidrager med hvad, i gruppeprocesserne. En sådan indsigt vil i den grad bidrage til et løft i vejledningen, for der er simpelthen for mange ting, som de studerende ikke bringer på banen. Og skulle det ske, er det først, når det er for sent at gøre noget ved det. I sig selv er det også usolidarisk for det andre studerende i gruppen. Så mere IT i undervisningen. Helt oprigtigt, og hele vejen rundt.