Overenskomster

Ja til minimumslov

ARBEJDSMARKED:En stadig større og større gruppe af arbejdsmarkedet vælger i dag at stå selvstændigt i forhandlingen af arbejdsvilkår og løn, primært fordi tiltroen til fagforeningerne som repræsentanter er på retur, sekundært fordi de nye deltagere i arbejdsmarkedet foretrækker selv at strikke deres lønpakke sammen uden at skulle tage hensyn til en eller anden hovedaftale. Imidlertid betyder det at en række uorganiserede bliver klemt. Derfor er der behov for en minimumslovgivning, som kan sikre den danske arbejder en række minimumsrettigheder når det gælder mindsteløn, opsigelse, barsel med mere. Kristendemokraterne stillede i foråret forslag om en sådan lønmodtagerlov men stod forbavsende alene, fordi de resterende partier blindt tror på den danske model. Det er uansvarligt af de store danske partier, at de ikke vil medvirke til sikring af op mod 30 procent af arbejdsmarkedet, og kan kun beklages dybt. Lige så uansvarligt som det er, lige så kortsynet er det, virkeligheden er, at den danske model næsten dagligt svækkes af tiltag fra EU, hvorfor jeg må opfordre de øvrige danske partier til at tage deres ansvar for arbejdsmarkedet alvorligt og påbegynde arbejdet med sikring af det uorganiserede arbejdsmarked.