Ja til morgensang

Folketinget drøfter morgensang i folkeskolen.

Det er DF, som her forsøger at dreje på lov-maskinen - for så vidt godt - men: Kristendemokraterne siger ja til morgensang - i frihed. Kristendemokraterne deler fuldt ud ønsket om morgensang i folkeskolen, men det bør ikke gennemføres som et lovkrav og trækkes ned over hovedet på nogen. Morgensang skal synges i frihed! KD er af den opfattelse, at det bør være skolebestyrelsernes suveræne afgørelse, om der skal indføres morgensang på en skole. KD kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget i sin nuværende formulering, fordi vi ikke ønsker at sætte friheden over styr - eller sætte spørgsmålstegn ved skolenævnenes kompetence. Vi deler forslagets positive bemærkninger - om det værdifulde i det danske kulturgrundlag - der findes i vores sang- og salmeskat. Men formidlingen sker bedst i samråd med forældrene. Så morgensang i alle danske skoler lyder som sød musik i Kristendemokraternes ører, og derfor skulle man tro, at Kristendemokraterne ville være grønne af misundelse over den opfordring til regeringen - om ved lov at indføre morgensang i alle danske folkeskoler. Men nej. Der er sjældent kommet noget godt ud af tvang - og derfor skal man efter KDs opfattelse gå helt andre veje - for at styrke dét fællesskab, der kan opstå på en skole, når man af lyst og egen fri vilje samles for at synge og bede Fadervor sammen. I stedet for love og påbud skulle man opfordre til, at eleverne inddrages i at tilrettelægge en morgensamling, der kan styrke den enkeltes identitet som borger i et kristent land - og samtidig styrke sammenhold og fællesskab omkring fælles holdninger og værdier, som den enkelte elev kan bygge sit liv på. Det gør man ikke ved lovgivning, men ved frihed under ansvar. I Grundtvigs fædreland skal friheden stå højt - også friheden til at synge morgensang med et Fadervor. Men altså frit. Utroligt, at et parti i Grundtvigs fædreland kan finde på at komme med et forslag, som var i stil med morgensangen i et forhenværende, autoritært styre mod øst - blot med den lille forskel, at dér var morgensangen renset for kristent indhold. Der er vel ingen grund til at gentage den fejltagelse?