Kettrup

Ja til nedgravet feriehus

Der bliver nu givet grønt lys for et specielt feriehus på Stellasvej i Kettrup Bjerge, men det sker efter en heftig diskussion og afstemning i byrådssalen.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Et usædvanligt hus har ejeren af den skrånende grund planlagt, og et flertal på 15-10 i byrådet giver ham lov. Socialdemokraterne er ikke til sinds at fravige byplanvedtægten fra 1953, når alle andre har rettet sig efter den. Tegning: Jammerbugt Kommune

Med stemmerne 15 mod Socialdemokraternes 10 blev det besluttet, at ansøgeren, der vil grave huset ind i klitten, kan gå videre med sine planer. Der er et stykke vej til en byggetilladelse endnu, men ejeren af den stærkt skrånende grund har på forhånd søgt dispensation fra områdets byplanvedtægt fra 1953, som siger at husene i området skal have trævægge og sadeltag. I dette tilfælde bliver huset dækket af jord og sand, pånær en tagterrasse og dør- og vinduesåbninger. Et flertal i teknisk udvalg var klar til at give dispensationen, men Karl Schrøder (S) ønskede sagen i byrådet, hvor han også gentog sine argumenter mod byggeriet. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende's Jammerbugt-sektion lørdag.