Ja til nordjysk klinik for barnløse

Enigt økonomiudvalg ønsker afdeling i Dronninglund

NORDJYLLAND:Nordjyder, som har problemer med at få børn, i hvert fald det første, slipper nu for at skulle begive sig til Skive og Århus for at få tingene klaret på samfundets regning. I fremtiden vil de kunne nøjes med turen til Dronninglund. En enig forsamling i amtets økonomiudvalg stod i går bag beslutningen om, at der skal etableres et såkaldt IVF-afdeling ved Dronninglund Sygehus (IVF: in verto fertilisation - på dansk: ægtransplantation). Dog er det sidste ord måske ikke sagt i denne ombæring. For sagsbehandlingen foregår i omvendt rækkefølge. Spørgsmålet skal om ad amtets sundhedsudvalg, hvor formanden, Karl Bornhøft (SF) i NORDJYSKE Stiftstidende i fredags udtalte bekymring for, at det vil medføre, at flere vil have mere. Derfor tvivler han på, at forslaget kan give besparelser, hvilket er sigtet. Karl Bornhøft er i øvrigt personlig modstander af behandling af barnløse på det offentliges regning. Det er formanden for økonomiudvalget, amtsborgmester Orla Hav (S) ikke. Det er udsigten til at kunne spare, ca. 2 mio. kr. årligt, ved at hente behandlingen hjem til amtet, der tæller. Sidste år var udgiften 12,6 mio. kr. Fortjenesten kommer via de såkaldte Løkke-pose penge. 30 pct. af udgifterne kan holdes hjemme i udgiften til DRG, Diagnose Relaterede Grupper. Orla Hav mener imidlertid også, at amtets tilbud til de barnløse har været for ringe. Men amtsborgmesteren har ikke noget oplagt svar på, om amtet i fremtiden også vil være i stand til at tilbyde fertilitetsbehandling til barn nr. to. - Det afhænger af, hvad Sundhedsstyrelsen kommer med af vurdering af relevant sygehusbehandling, siger han. Ved etableringen af en fertilitetsklinik i Dronninglund vil der være en sidegevinst, idet der vil blive mulighed for at foretage en række mindre gynækologiske indgreb, som kan aflaste Aalborg Sygehus. Amtsrådet får det afgørende ord, når spørgsmålet kommer til endelig behandling i august.