Hals

Ja til ny IT-plan

Byrådet har sagt god for en ny IT-handleplan for kommunens skolevæsen. Den gælder frem til 2005 og indebærer blandt andet, at der sættes gang i overgangen fra stationære til bærbare computere - for på den måde at sikre den størst mulige fleksibilitet i edb-brugen og -undervisningen i kommunens skoler. - Det er en flot plan, der igen briger Hals Kommune i front på edb-området i forhold til kommunerne her i nabolaget, konstaterede formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S).