Ja til ny kunst-institution

Som beskrevet i en række artikler i NORDJYSKE Stiftstidende er der ikke er nogen struktur i Nordjylland, hvor ny billedkunstnerisk viden kan udvikle sig og vokse ud fra.

Det er en virkelighed, der er anderledes end den praksis, man ser på alle andre kulturelle områder. Her har der i mange år været fuldt udbyggede producerende platforme, hvorfra udvikling og diskussion har foregået. I dag fremtræder billedkunstsektoren som et af videns og kommunikationssamfundets allervigtigste fora for ide- og begrebsudvikling. Moderne billedkunstnere arbejder ud fra de rammer der nu er, og er trænet i, ud fra disse, at udvikle nye måder at gøre tingene på. At man ikke aktiverer den slags erfaringer, er en vigtig grund til, at man har tabt ny viden og muligheder på gulvet i det Nordjyske samfund, og det er svært at se fornuften i, at man i en tid, hvor billedkommunikation er altdominerende i samfundet, har valgt at lukke den eksperimenterende begrebsdannelse på dette område ned. Det er baggrunden for, at jeg med dette oplæg forsøger at fremkomme med en løsningsmodel, der kan være med til at skabe en ny og fremadrettet udvikling, i den nordjyske region. En virksomhed med et aktivitetsniveau og et budget, der svarer til et af de nordjyske egnsteatre. En hybrid mellem et Teknologisk forskningscenter, Niels Bohr Instituttet, som det så ud i tyverne, og et Egnsteater. En institution, der med grundlag i billedkunstnerisk tænkning påtager sig opgaver, der er sammenlignelige med de opgaver, man i dag ser teatre og symfoniorkesteret løse på deres områder. En institution, der påtager sig idéudvikling i dialog med højere læreranstalter, forskning og erhvervsliv. En institution, der påtager sig produktion af begivenheder. Herunder etablering af billedkunstnerisk aktivitet. En institution, der har det som et kærneområde at udvikle eksperimenterende samarbejdssituationer med den nordjyske industri og Erhvervsliv. Et bredt spektrum af forskelligartede billedkunstneriske kompetencer samles her. Konsulentvirksomhed for den offentlige sektor og det private erhvervsliv etableres. 10 billedkunstnere ansættes i åremålsstillinger. (sammenligneligt med den måde, man ansætter skuespillere på landsdelens teatre.) Der etableres en base, såsom værksted, computer- og kommunikations forhold, lagerhal og lastbil. Fast base kan for eksempel placeres i et industrikvarter. Showroom etableres. Hovedvægten i aktiviteten vil dog foregå i marken... de steder, hvor projekter er i gang . Billedkunstnerisk viden hentes, eksperiment og erfaring udvikles og tilpasses det nordjyske liv. Løsninger i forbindelse med samfundets aktiviteter, såsom, festivals, jubilæer, egnsspil og lignende begivenheder udvikles. Andre naturlige arbejdsopgaver kan være gennemgang og bearbejdning af et givent materiale - Opsamling, kategorisering, formidling. NNK ,- en udviklingsmodel. Samarbejde med de historiske museer kan i den forbindelse etableres. Intentionen er, at NNK skal kunne tilbyde allerede eksisterende kulturelle institutioner opdateret billedkunstnerisk viden. Ligesom NNK skal fastholde og tilføre det Nordjyske samfund opdateret viden indenfor den begrebs og sprog udvikling, der fortløbende sker i det billedkunstneriske fag. Foto og visuel computerteknologi er allerede idag en vigtig del af moderne virksomheders liv. At arbejde med den nyeste teknologi er en ældgammel og stærk tradition indenfor det billedkunstneriske fag. Derfor er samarbejdssituationer i forhold til universitet og den del af det Nordjyske erhvervsliv der arbejder med teknologisk nyudvikling, en forudsætning for projektets succes. Æstetik og begrebsdiskussion bør naturligvis være et kærneområde for NNK, og samarbejdskonstellationer med private virksomheder er en forudsætning for, at projektet kan blive en succes. Billedkunsten får et sted at stå. Man etablerer en struktur og en platform, hvor samarbejde med andre aktører kan foregå, på et ligeværdigt grundlag. Der ansættes efter annoncering i landsaviser. Opslag på kunstakademier i Danmark, Norden, Tyskland og på andre relevante uddannelsesinstitutioner, så som forfatter- og filmskolen. Der forudsættes en ansættelsespraksis, der er sammenlignelig med den der sker på enhver anden virksomhed. Kunstnerne foreslås ansat i et-årige ansættelsesforhold med mulighed for forlængelse i op til tre år. Med en løn der er sammenlignelig med en folkeskolelærer, eller den løn en åremåls ansat skuespiller normalt får på Aalborg Teater. At være kravlegård for unge talenter er måske den vigtigste funktion i dette projekt... Som Aalborg Teater har gjort det med umådelig stor succes, siden Karen Marie Løwerts tid. Eller måske er det vigtigste mål med et sådant projekt, at hente kompetente unge folk til Nordjylland. Skabe en platform, hvor unge talenter kan udvikle sig, og efterlade opdateret viden i landsdelen. Erfaringerne fra Kaospilot-uddanelsen kan naturligt indrages. Ny Nordjysk Kunst kan ses som en videreudvikling og overbygning af dette projekt, med fokus på billedkunstnerisk begrebsdan-nelse og samarbejde. Så er det et relevant spørgsmål, om det ligner noget, der kan ses andre steder? Nej, det gør det ikke... Der er mange særlige forhold i Nordjylland, og derfor er man nødt til at udvikle nogle løsninger, der forholder sig til den virkelighed, og de behov, der er her.