Lokalpolitik

Ja til nye tider for Fjordparken

HALS:Planerne for om- og tilbygningen af ældrecenter Fjordparken er kommet i så meget politisk medvind, at byrådet ventes at give projektet den endelige blåstempling på det næstkommende byrådsmøde onsdag. Det står klart, efter at der i social- og økonomiudvalgene hidtil har været enighed om at godkende de seneste skitsetegninger. Det betyder bl.a., at der bygges en ny tilbygning til Fjordpakken i forlængelse af den fløj, hvor Fjordkøkkenet har til huse. Nytilbygningen skal huse Fjordparkens nye demensafdeling, så der i fremtiden bliver tale om tre bofællesskaber - to "almindelige" og et for demente - ligesom der bliver tale om en afdeling med aflastningsboliger. Samtidig skal det eksisterende Fjordparken renoveres, og det er er i forlængelse af alt det planen, at det nye Fjordparken står klar og helt nyrenoveret i september 2005.