EMNER

Ja til nyt klubtilbud for unge

Ny klippekortsmodel for de 10-14-årige i Agersted Fritidscenter

AGERSTED:Frtidscentret i Agersted får nu som det første i kommunen mulighed for at forsøge sig med et nyt klubtilbud over for de 10-14-årige i byen. Det sker ved at indføre en ny klippekortmodel, hvor børnene/forældrene kan købe sig til den tid, de ønsker at bruge i fritidscentret - frem for som nu at være bundet af en langt mere u-fleksibel halv- eller heldags-plads-betaling for en ofte beskeden brug af fritidscentret. Med den nye ordning vil børn fra 3. klasse og opefter kunne købe sig et klippekort, hvor de så får et klip for hver gang, at de møder op i klubben - for eksempel kun to gange ugentligt eller lignende. Det er forældrebestyrelsen i Agersted Fritidscenter, der har lanceret den nye klippekortmodel, og det er sket i erkendelse af, at flere og flere børn er begyndt at melde sig ud af fritidscentret i en mere og mere ung alder. Derfor blev børne- og kulturudvalget i fjor spurgt om, hvad de dér syntes om et alternativt klubtilbud i stil med det nævnte. Det erklærede udvalget sig positivt indstillet over for, og da holdningen var den samme i den lokale forældrekreds, blev børne- og kulturudvalget præsenteret for et konkret forslag. Det går ud over klippekortsmodellen ud på, at der i det nye tilbud ikke er tale om en kontrolleret børnepasning. Børnene kan komme og gå, som de vil, og personalet skal heller ikke give en tilbagemelding til forældrene, hvis børnene ikke møder op. Dermed er det tanken, at børnene vil opfatte fritidscentret som et sted, hvor de kan man møde venner og ligesindede, når de har lyst til dette - og fravælge dette tilbud, når andet lokker. - Det er et godt og visionært initiativ, og kan vi være med til at give børnene en god dagligdag, så hjælper vi gerne til dette, forklarer formand Peter Bandholm (S) børne- og kulturudvalgets beslutning om at blåstemple det nye tilbud.