Lokalpolitik

Ja til nyt ministerium

Da debatten om storkommuner og storregioner var på sit højeste og fik over det ganske land, blev vi vidne til, at fortalerne bevidst undlod at omtale nærdemokrati og lokalsamfund. Naturligt nok, for det var jo ikke lige deres sag.

Der blev nedsat en hurtigtarbejdende strukturkommission; og hvad der senere er sket, ved menigmand jo alt for godt. Der er proklameret klapjagt på alt, hvad der er småt - og en ny centralisme er på vej. Så der må gøres en indsats for at bevare lokalsamfundene. Carsten Abild (V), medlem af Fyns Amtsråd, har ved flere lejligheder givet et bud på, hvad der kan gøres for, at landsbysamfundene kan overleve. Vi skal have en "landsbyernes kommunalreform", siger han. Det vil sige, at lokalsamfundet skal have et lokalråd og storkommunen et landsbyråd. Det skal være på plads, inden de nye storkommuner tager over. Og så vil jeg foreslå, at rigtigt mange vil opfordre vor statsminister til at oprette et landsbyministerium med Carsten Abild som minister. Ingen har som han talt landsbysamfundenes sag.