Ja til nyt undervisningstilbud

Debat om opholdssted for indvandrer-drenge med kriminel baggrund

FARSØ KOMMUNE: Et opholdssted for unge kriminelle indvandrer-drenge skabte en del debat på decembermødet i Farsøs kommunalbestyrelse. - Jeg synes, at vi har rigtig mange opholdssteder her i Farsø Kommune, siger Thorkild Fransgaard (Å). - Der er en masse private, og har vi både Solhaven og Himmerlands Rådgivningscenter. - Og nu ligger den en ny ansøgning om et opholdssted, men jeg synes, at vi skal tænke os om en ekstra gang, inden vi ser på denne ansøgning, siger Thorkild Fransgaard. De unge indvandrere skal efter planen opholde sig to steder i Farsø Kommune, hvor der skal etableres døgnpleje og undervisning, men præcist hvor i kommunen, de to opholdssteder skal være, vides endnu ikke. Å-listens Carlo Nielsen bryder sig heller ikke om tanken om et nyt opholdssted. - Vi skal tænke på, at det er unge kriminelle, der har begået farlig kriminalitet, og jeg mener slet ikke, at det er kommunens opgave at medvirke til et opholdssted af denne karakter, siger Carlo Nielsen. Formanden for kommunens socialudvalg, Jens Chr. Pedersen (S) synes til gengæld ideen er god. - Vi kan altid diskutere, om Farsø Kommune har for mange opholdssteder, men under alle omstændigheder har vi som kommune en klar forpligtelse til at give de unge mennesker et undervisningstilbud, siger Jens Chr. Pedersen. Forslaget blev vedtaget med Å-listens tre medlemmer imod, mens resten af byrådet - minus Søren Virenfeldt, der er inhabil i denne sag - stemte ja.