Ja til økologi

Mange institutioner er i fuldt sving med at etablere madordninger. Jeg vil opfordre til, at vores kommune vælger en løsning, hvor økologiske madvarer fylder så meget som muligt i børnenes mad. Det er der mange gode grunde til, og børnenes sundhed vejer tungt.

Med økologi slipper de for rester af pesticider og overflødige tilsætningsstoffer, og de lærer at spise varieret, velsmagende mad efter årstiden. Kommunalpolitikerne har et ansvar for at gå foran og tænke på den næste generation. Her er økologiske fødevarer i daginstitutionerne en oplagt vej at gå. Naturen er nemlig rigere og renere på arealer, der dyrkes økologisk. De økologiske mælkebønder udleder mindre kvælstof til vandmiljøet end deres ikke-økologiske kolleger, så når vi serverer økologiske mejeriprodukter for vores børn, bliver åer, søer, hav og fjorde renere. For slet ikke at tale om drikkevandet. Derfor vil økologi ikke bare gavne vores børns sundhed, men også sikre, at vores børn får glæde af en renere natur. Det er ikke alene visionært at inddrage økologien i kommunens kostpolitik. Det er også bæredygtigt og ansvarligt. Både i forhold til børnene, i forhold til naturen og i forhold til kommunens økonomi, fordi det bliver attraktivt for børnefamilier at slå sig ned her.