Lokalpolitik

Ja til øst-linjen

BRØNDERSLEV:Et klart flertal i Brønderslev Byråd går ind for den østlige Limfjords-forbindelse. Alle fremmødte med undtagelse af Birgitte Josefsen (V) stemte for at tilslutte sig den østlige forbindelse. Birgitte Josefsen vil ikke på nuværende tidspunkt forpligtige sig, idet hun først ønsker at kende de høringssvar, der kommer omkring forbindelsen, inden hun melder ud, hvad hendes holdning er. Vendsyssel Udviklingsråd (VUR) anbefaler, at den tredje Limfjords-forbindelse etableres som en øst-forbindelse. VUR finder, at denne løsning giver kommunerne i Vendsyssel de bedste vilkår for fremtiden med hensyn til erhverv, turisme, bosætning og handel. Endvidere finder VUR, at der ved etablering af de vestlige forbindelser vil være risiko for, at der efterfølgende alligevel opstår flaskehals-problemer ved Limfjordstunnelen. Øst-forbindelsen er desuden den billigste, hvilket vil være af stor betydning, når mulighederne skal findes i de offentlige budgetter. Birgitte Josefsen oplyste, at Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Trafikministeriet arbejder på at få tal på, hvilken forbindelse, der skal anbefales. - Der er mange, der skal høres. Derfor vil jeg ikke komme med min tilkendegivelse, før jeg kender dem.oplyste Birgitte Josefsen. Ole Lysgaard Jensen (V): - Jeg har det godt med, at vi melder ud, hvilken holdning, vi har. Men jeg har forståelse for Birgitte Josefsens holdning. De fremmødte medlemmer af byrådet stemte for, men Birgitte Josefsen stemte ikke for den holdning.