Teleselskaber

Ja til opsætning af 3G antenner

Kommunen kan ikke nægte opsættelse af mobilsendere

JERSLEV:Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har sagt ja til opsætning af de såkaldte 3G mobilantenner på Jerslev Varmeværks skorstene. Teknik- og miljøudvalget har sagt ja til, at der opsættes tre panelantenner og tre parabollignende antenner på skorstenen. - Det strider ikke mod forhold i bygge- og planlovgivningen, understreger formand for børne- og kulturudvalget, Karsten Frederiksen (K). Endvidere er en af mastelovens hensigter, at blandt andet skorstene skal anvendes til antenner. Desuden har en anden teleoperatør med tilladelse opsat antenner i skorstenen. Karsten Frederiksen fortæller, at et mobiltelefonselskab har søgt om tilladelse til at opsætte tre 1,3 meter høje panelantenner og tre parabollignende antenner meden maksimal diameter på 64 centimeter på skorstenen. Brønderslev Kommune har tidligere sagt nej, men det har medført, at teleselskabet har henvendt sig på ny og gjort indsigelse mod udvalgets beslutning. Teleselskabet ønsker at opretholde sin ansøgning om antenneplaceringen i varmeværkets skorsten. 3G mobilsenderne er - ifølge teleselskabet - meget afhængig af en placering i centrum af befolkede områder for at undgå støj og interferens på netværket. Hver har en dækningsvinkel på 120 grader, hvilket gør de tre antenner med en central placering i bymidten til den optimale løsning. Ifølge teleselskabet er der ikke andre alternativer i Jerslev, hvor bestående bygningsdele kan anvendes. Undtaget har været kirken. Teleselskabet præciserer, at kommunen ikke kan sige nej til ansøgningen, såfremt det ikke strider mod forhold i bygge- og planlovgivning. Masteloven tilskynder, at teleoperatører benytter eksisterende master og høje bygninger. Der forefindes allerede teleantenner i skorstenen. Kommunen har ikke hjemmel til at udvise en ansøgning på baggrund af strålingsdebatten, idet selskabets tekniske udstyr opfylder alle love og bestemmelser. - Vi har aldrig været i tvivl om, at vi er tvunget til at give tilladelse til at opsætte antenner, siger Karsten Frederiksen.