Ja til parkeringskælder

GL. SKAGEN: Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø har nu godkendt planerne for en ny underjordisk parkeringskælder umiddelbart ved siden af den eksisterende parkeringskælder ved Chr. Møllers Vej i Gl. Skagen. Den nye kælder får dog indkørsel fra Jeckelsvej, og det er netop ændringen af indkørslen, som har fået naboerne i området til at acceptere den ny p-kælder. Da udvalget i januar første gang havde planerne for parkeringskælderen på dagsordenen var indstillingen, at der burde udarbejdes en ny lokalplan for kælderen. Senere er man dog blevet overbevist om, at det er tilstrækkeligt, at naboerne i området ikke har væsentlige indsigelser imod projektet. Det er et krav fra naboer og kommunen, og iøvrigt også et ønske fra bygherren, at den nye parkeringskælder skjules så godt som muligt. Det betyder, at de klitter, som i dag ligger i området, vil blive genskabt, når parkeringskælderen er bygget. Den nye og den eksisterende parkeringskælder bliver to adskilte kældre med hver sin adgangsvej.