Ja til power nap på nattevagten

SINDAL:Som tidligere fortalt i NORDJYSKE har de ansatte nattevagter i Sindal Kommunes ældrepleje gode erfaringer efter en forsøgsperiode, hvor de kunne tage sig en lur i løbet af nattevagten. Økonomiudvalget har nu sagt ja til, at den ordning kan gøres permanent. Natarbejde er typisk hårdt, fordi de ansatte skal vende op og ned på døgnrytmen hele tiden - de har jo brug for at være vågne om dagen, når de har fri. En lille lur på vagten hjælper, viser evalueringen af forsøget - det giver blandt andet mere energi både på vagten og i fritiden. Beslutningen om at gøre det til en permanent ordning skal godkendes på byrådsmøde, før det er endeligt.