Lokalpolitik

Ja til promenade-forlængelse

Forlængelse mod nord og handicapvenlig adgang til strand

SÆBY:Et enigt Sæby Byråd gik på tirsdags-mødet ind for en forlængelse af strandpromenaden ved Sæby Nordstrand. Promenaden forlænges t i første omgang med 285 meter mod nord med en asfaltsti i naturligt terræn. Stiforlængelsen kan ske uden lokalplanvedtagelse. På et senere tidspunkt kan der bliver tale om at forlænge strandpromenaden yderligere ca., 700 meter helt ud til campingpladserne. Et sådan projekt vil kræve ekspropriation. Byrådet vedtog samtidig at etablere en handicapvenlig stiadgang fra strandpromenaden til stranden i nærheden af Sæby Søbad. Forlængelsen af strandpromenaden på de 285 meter og den handicapvenlige stiadgang vil koste 258.000 kr. Pengene er på indeværende års budget og blev frigivet af byrådet. Det er planen, at arbejdet straks skal sættes i gang. Den forlængelse på 950 meter af strandpromenaden, som også har været overvejet, ville have kostet 600.000 kr. Stiforlængelsen sker uden, at der samtidig bliver tale om en forlængelse af kystsikringen. Det hænger sammen med, at Nordjyllands Amt har nedlagt veto mod forslaget om en samtidig skræntfodsbeskyttelse. Derimod har amtet godkendt en forlængelse af promenaden uden skræntfodsbeskyttelse.