EMNER

Ja til samarbejde

EU:Ole Rye Andersen (ORA) kommer i sit Synspunkt 16.10. med en række påstande om EU og konkluderer bl.a., at Danmark ikke har nogen nytte af at være med i EU og bør stå udenfor. Dog skal Danmark have et tæt samarbejde og handelsaftaler med EU. En sådan konstruktion kan jo findes mod nord i vores broderland Norge. De er ikke medlem af EU, men tilknyttet EU gennem EØS-aftalen, der giver landet adgang til det indre marked på visse områder, dog ikke landbrug og fiskeri. Som pris for, at Norge kan være med i EØS-aftalen, har de måttet erlægge ca. 1 mia. norske kroner årligt, og når udvidelsen kommer bliver dette beløb hævet til ca. 2,8 mia. norske kroner. Herudover har nordmændene siden 1994 måttet indføre omkring 4500 EU-direktiver i deres lovgivning. Det lyder af mange, men de har været helt nødvendige for at have et fungerende indre marked. For med et fælles marked er det afgørende med fælles regler, så ingen snyder på vægten. Alle direktiver er vedtaget stort set uden norsk indflydelse, da Norge hverken sidder i EU's ministerråd eller Europa-Parlamentet, der er EU's "lovgivende" kamre. I fremtiden med 10 nye lande og et traktatudkast, der giver Europa-Parlamentet mere magt, forventer Norge selv, at det bliver sværere for dem at få indflydelse på EU-området. Det er dybt problematisk, eftersom EU-landene aftager 80 pct. af deres eksport. Ifølge ORA bør Danmark have en norsk løsning p.g.a. EU's enorme bureaukrati med 30.000 personer ansat i hele EU-systemet. Til sammenligning kan oplyses, at Aalborg Kommune i 2002 havde 12.794 ansat. Begge tal dækker alt fra gartnere til topembedsmænd. I Aalborg Kommune er der 162.000 indbyggere i EU ca. 375.000.000. EU's budget var i 2002 på 98 mia. euro eller ca. 728 mia. kr., Aalborg Kommunes på godt 9,5 mia. kr. Selv om man naturligvis ikke direkte kan sammenligne en kommune med EU-systemet, viser det alligevel hvor mange mennesker, der er nødvendige for, at et system som EU eller Aalborg Kommune kan fungere. Og på den baggrund er ca. 30.000 ikke overbemanding. Nogle ville endda hævde, det er underbemanding. I Europabevægelsen kan vi i øvrigt godt tilslutte os kritikken af EU's landbrugspolitik, de høje lønninger til embedsmænd og Europa-Parlamentet månedlige flytninger mellem Bruxelles og Strasbourg. Forskellen er bare, at vi mener, man skal være med for at ændre tingenes tilstand, mens ORA mener, vi bare skal stå på sidelinien. En norsk løsning med pligter og kun få rettigheder kan vi da godt arbejde hen i mod, men i Europabevægelsen ønsker vi, at Danmark skal deltage helt og fuldt i EU-samarbejdet. Så vi kan være med til at skubbe de ting, der ikke fungerer hensigtsmæssigt, i den helt rigtige retning.