Børnepasning

Ja til sammenlægning af daginstitutioner

HJØRRING:Børnehuset Spiloppen og børnehaven Regnbuen i Hjørring er nu ét skridt nærmere en sammenlægning. På gårsdagens møde i økonomiudvalget i Hjørring Kommune besluttede politikerne at sige god for sammenlægningsplanerne og sende sagen videre til politisk behandling i byrådet. Her skal den endelige accept af forslaget falde på plads, før en sammenlægningen kan sættes i gang. Institutionerne er naboer på Nordens Allé i Hjørring, og planen er, at de skal lægges sammen til én institution med fælles ledelse og fælles bestyrelse. I Børnehuset Spiloppen, som er en institution både for vuggestue- og børnehavebørn, har både personale og bestyrelsesmedlemmer lige fra begyndelsen været modstandere af planerne. Personalet i Spiloppen er overbevist om, at Spiloppen mister mere, end den får ved en sammenlægning, og forældrebestyrelsen i Spiloppen er heller ikke begejstret. Hele sagen udspringer af, at lederstillingen i Spiloppen er ledig, og etablering af en fælles ledelse forventes at give en rationalisering af de administrative og ledelsesmæssige funktioner. I Regnbuen er personalet og bestyrelsen generelt positive. De kan gå ind for en model, hvor ledelsen i fremtiden kommer til af bestå af én leder og der ud over en afdelingsleder i hvert af de to huse. Spiloppen og Regnbuen er placeret i to næsten identiske huse, der er opført på samme matrikel, hvor legepladserne er adskilt af selve bygningerne og et plankeværk. Spiloppen har 20 børn i vuggestuegruppen og 23 børnehavebørn i gennemsnit. Regnbuen har 45 børn i gennemsnit.