Lokalpolitik

Ja til sammenlægning nu

STRUKTUR:Jeg hører til dem, der har skiftet standpunkt mht. fremtiden for vores kommune. I begyndelsen af 2004, hvor debatten om ny kommunal struktur blev skudt i gang, var jeg en klar tilhænger af, at Sæby Kommune skulle være selvstændig. Min holdning var, at størrelsen på vores kommune var ok til at løse de mange opgaver. Men det står mig efterhånden klart, at en model, hvor Sæby med de kommunegrænser vi kender i dag skal ud i et samarbejde med andre kommuner, ikke er en holdbar løsning. Den vigtigste grund er, at den politiske og demokratiske kontrol med, hvordan forvaltningerne arbejder, efter min mening, spilles os af hænde på de mange samarbejdsområder. Vores politikere skal i en sådan model ud og påvirke en anden kommunes politikere, der så i næste led skal ændre de retningslinier en forvaltning arbejder efter, forudsat de er enige med vore politikere i, at der i det taget skal foretages ændringer. En anden ting er, at hvis et samarbejde på tværs af kommunegrænser viser sig ikke at kunne lykkes, så kan man ikke umiddelbart sige tak for nu, men skal først søge Indenrigsministeriet om lov til at ophæve samarbejdet. Nej - Sæby Kommune skal være en del af en ny storkommune - og vi skal med nu. Jeg er klar over, at det er de byråd, der vælges i 2005, der får kompetencen til i detaljer at planlægge de nye kommuner, men allerede nu vil der foregå en grundlæggende værdidebat. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i min vision om en ny kommune ser Skagen-Frederikshavn-Sæby som den rigtige løsning. Vi skal selvfølgelig nordpå fordi, der er et befolkningsgrundlag, der danner basis for udvikling på rigtig mange områder: Skoler, institutioner, erhverv mv. Jeg vil ikke være bange for Frederikshavn som den store by - tværtimod kan Frederikshavn være med til at trække hele området opad. At udviklingen så naturligvis skal være for hele kommunen skal borgere og politikere rundt i kommunen naturligvis arbejde for - sådan som de også har gjort hidtil. Den 2. november vil jeg huske at bruge begge mine stemmesedler. Med et kryds for 'nej' på den hvide og med et kryds for 'nord' på den gule, vil jeg gøre mit til, at vi fra begyndelsen er med i en store kommune langs Kattegat.