Lokalpolitik

Ja til skarp arbejdsfordeling

Aalborg Byråd har netop indsendt høringssvar til Indenrigsministeriet, om byrådets holdning til strukturkommissionens rapport.

STRUKTUR:Der har været meget debat om rapporten, men det meste er desværre kommet til at dreje sig streger på et landkort og langvarige diskussioner om hvem man gerne vil være sammen med, og ikke mindst om hvem man ikke vil være sammen med. Jeg mener at det vigtigt at holde fast i årsagen til at strukturkommissionen blev nedsat. Det var, fordi mange små kommuner havde problemer med at løse de opgaver som de har, og at der derfor var behov for både at kigge hvilke opgaver henholdsvis kommune, amt og stat skal have i fremtiden, og når det er lagt fast, hvilken størrelse kommunerne og regionerne skal have i fremtiden, koblet med en retfærdig udligningsreform. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi får lavet nogle klarere afgrænsninger mellem de opgaver, som amtet varetager, og de opgaver, kommunerne varetager. Mange af de opdelinger vi har i dag aspirerer til kassetænkning og til ineffektiv sagsgang, og i flere tilfælde har både Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt samme fagekspertise ansat, hvor det at der klare gevinster ved at samle ekspertisen et sted. Der er f.eks. ikke meget ide i, at både amtet og kommunerne skal være blandet op i specialundervisningen i folkeskolerne, indsatsen overfor svage familier, udsatte børn og unge, handicapområdet, stofmisbrugsområdet, genoptræningsområdet o.s.v. Vi skal have nogle klare snitflader, så borgeren kun skal henvende sig et sted og ikke bliver kastebold mellem forskellige systemer. Et område hvor jeg mener at det er stærkt betænkeligt at kommunerne får hele ansvaret er arbejdsmarkedsområdet. Her er det vigtigt at have arbejdsmarkedets parter og staten med, da opgaven med opkvalificering af ledige og anvisning af job, jobtræningspladser m.v. både er meget krævende og omkostningstung samtidigt med at arbejdskraften bevæger sig på kryds og tværs af kommune og amtsgrænser. Hvis jeg skal knytte en kommentar til fremtidens kommunestørrelser, mener jeg, at det er vigtigt, at man finder nogle bæredygtige kommuner indenfor en fremtidig Nordjysk region. Jeg mener, at Aalborg Kommune skal forholde sig åbent overfor sammenlægning med enkelte andre kommuner. F.eks. har Nibe, Hals og Sejlflod henvendt sig Aalborg Kommune for at få en dialog om mulig sammenlægning. Men Aalborg skal ikke forandre sig til en mindre udgave af Nordjyllands Amt, det har hverken nuværende eller kommende indbyggere i Aalborg Kommune gavn af. Det har bl.a. været fremme i debatten, at der skal laves en stor region - Aalborg Kommune, strækkende sig fra den ene ende af Limfjorden til den anden. En kommune som ville have 270.000 indbyggere, og et gigantisk geografisk areal. En sådan kommune forekommer mig meget overdimensioneret, og der er ikke meget tvivl i mit sind om, at lokaldemokratiet i så stor kommune vil have svære vilkår. Det er nu en gang svært at sætte sig ind i problemerne i et boligkvarter i Storvorde, når man bor i Fjerritslev. Visse politikere har også forsøgt at oppiske en stemning om, at Aalborg Kommune ville blive rendt over ende af nye storkommuner andre steder i landet, hvis vi ikke straks lagde os sammen med en lang række af vores nabokommuner. Aalborg skulle ifølge denne tankegang blive taberen, når nye virksomheder og statslige opgaver skal fordeles. Denne frygt har jeg svært ved at følge. Jeg har for det første svært ved at se hvem der skulle blive større end Aalborg, og for det andet tror jeg, at det, der virkeligt betyder noget, når der skal kæmpes opgaver og virksomheder hjem til Aalborg ikke er, om kommunen har 163.500, 190.000 eller 270.000 indbyggere. Det der betyder noget er at vi får en stærk nordjysk region med hovedsæde i Aalborg som politisk talerør for Nordjylland, og det faktum at vi har et stærkt universitet. Alternativet er at Aalborg bliver en del af en region der bliver styret fra Aarhus. En sådan region vil automatisk trække investeringer væk fra Nordjylland, og må være at betragte som en skrækvision.