Ja til skolepædagoger

Så glæder vi os alle over, at vi lever i et land, hvor det har været muligt at indføre skattelettelse, jo, hvor har vi meget at glæde os over. Men vor oplevelse har efterfølgende været, at rigtig mange hellere havde set, at der var blevet prioriteret noget anderledes. F.eks. sat initiativer i gang på vore skoler, initiativer, når det gælder vore gamle medborgere på vore plejecentre osv.

I sidste uge fik vi så en udregning på, hvad en bistandsmodtager, som fik et rengøringsarbejde, ville få mere i lønningsposen hver måned efter den nye lov. - Ca. 37 kr. ¿ det kan man da kalde skattelettelse ¿ men når man nu ganger det med 12 md. og derefter med 10 år bliver det jo til et pænt beløb ¿ et beløb som vi mere eller mindre lader os imponere af. ¿ men jeg vil sætte spørgsmål ved, om det overhovedet giver nogen effekt, netop den at flere skulle i arbejde? - jeg tror det ikke, men det gav da en masse omtale - Vi kunne jo også tænke i andre baner. Kristendemokraterne har arbejdet med et forslag, som efter min mening, kunne være et væsentligt initiativ i den rigtige retning: Vi kunne tænke os, at ¿skolepædagoger¿ skulle være med til at sikre det sociale miljø i klasserne. Det er en kendsgerning, at vore lærere i folkeskolerne bruger alt for megen tid til, at beskæftige sig med opgaver, som intet har med den faglige undervisning at gøre. Derfor vil Kristendemokraterne (KD) indføre en ordning, hvor lærerne i samarbejde med uddannede skolepædagoger sikrer det sociale miljø i klasserne og dermed styrker fagligheden. Det er så vigtigt, at vore lærere får nogle bedre rammer til at kunne bruge deres uddannelse til at undervise. Derfor vil vi indføre såkaldte skolepædagoger på 1. til 7. klassetrin, som kan være med til at skabe et endnu bedre læringsmiljø i klassen. Modellen anvendes med stor succes i Finland¿. Aldrig har så mange lærere fået tilkendt invalidepension som i år. I 2006 fik 1.000 lærere invalidepension, og i første halvdel af 2007 er yderligere 250 kommet til. Det samlede tal for 2007 vil formentlig blive endnu højere. Ifølge Lærernes Pension drejer det sig ikke alene om ældre lærere. Også unge lærere bukker under for arbejdspresset. Siden 2001 har regeringen og DF sat lærerfaget under kraftigt pres. Med den omfangsrige kontrol og detailstyring er mange ildsjæle blandt lærerne brændt ud, som tallene så tydeligt viser. Det er nødvendigt at ¿genindsætte¿ tilliden til den enkelte lærers initiativ og faglighed og dermed skabe rum for det personlige engagement. Ligeledes viser det sig, at regeringens politik har medført et voldsomt fald i tilgangen til lærerfaget. I 2002 blev der optaget 4538 på lærerseminarerne. I år var tallet faldet til 2898. Altså et fald på mere end 35 pct. I løbet af de næste otte år vil en tredjedel af alle lærere gå på pension. Vendes udviklingen ikke, vil der om otte år mangle 8.000 lærere, viser tal fra Danmarks Lærerforening. Øget invalidepensionering blandt folkeskolelærere kan og bør imødegås.