Ja til skydebane efter fem år

Miljøstyrelsen er på vej med en afgørelse om skydebanen i Onsild Krat ved Hobro. De Danske Skytteforeninger får lov at bygge banen om og skyde løs. Dermed er der udsigt til en afslutning på fem års strid om udvidelse eller ej af skydebanen. En sag der har været behandlet i både kommune, amt, Skov- og Naturstyrelsen, Naturklagenævnet og Miljøstyrelsen. Sidstnævnte har lavet et udkast til en afgørelse, men giver parterne mulighed for at komme med de sidste argumenter, før der sættes punktum. Miljøstyrelsen har tænkt sig at afvise omkring 200 borgeres protester. Skydebanen har ligget ved Onsild siden 1954 og blev indtil 1998 brugt af Hjemmeværnet. Men ikke ret ofte, og naboerne klager over, at skytteforeningen får lov til at skyde to dage om ugen og otte weekender om året. Miljøstyrelsen lægger imidlertid vægt på, at skytterne vil bygge banen om og støjdæmpe, så larmen bliver væsentligt mindre end tidligere.