Kræft

Ja til større afgift på hormonstof

Imens regeringen tøver fødes stadig flere drenge med deforme kønsorganer, hver ottende kvinde kan regne med at få brystkræft, og Danmark har verdensrekord i forekomsten af testikelkræft. Det Radikale Venstre har en plan mod hormonforstyrrende stoffer - og regeringen er mere end velkommen til at skrive af!

Enhver hormonpåvirkning af især kønshormoner eller lignende kan være skadelig. Det er som regel reproduktion, vækst og psykisk udvikling, der styres af hormonbalancen. Derfor skal vi nedsætte mængden af farlige stoffer, vi udsættes for. Det er afgørende for befolkningens sundhed og kommer desuden de mange fisk, fugle og pattedyr, der er begyndt at udvikle tvekønnethed, nedsat formeringsevne og immundefekter i foruroligende grad, til gode. Vores beslutningsforslag indeholder en lang række punkter bl.a. at det sikres, at offentlige indkøb ikke omfatter produkter, som indeholder hormonforstyrrende stoffer eller potentielt hormonforstyrrende stoffer og en øget dansk indsats for at få EU til at prioritere området endnu højere. Desuden skal der naturligvis bevilges penge til at genoprette miljøkontrollen, til forskning i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og miljø- og sundhedsproblemer og renere teknologi samt til øget forbrugerinformation og varemærkning. Finansieringen af handlingsplanen er i sig selv endnu et skridt i den rigtige retning. Vi foreslår nemlig markante stigninger i afgifterne på disse stoffer med veldokumenterede skadevirkninger, hvilket naturligvis i sig selv vil motivere industrien til at finde andre løsninger ligesom vi opfordrer miljøministeren udarbejder en redegørelse for, hvorledes afgiftsinstrumentet kan bruges til at afvikle brugen af hormonforstyrrende stoffer. Hvis afgifterne viser sig at skabe større indtægter, end der bruges på handlingsplanen, skal resten bruges til at nedsætte skatten på arbejde. Desværre er de første meldinger fra regeringenspartierne ikke videre positive. Således er den første udmelding fra Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo, at afgifter ikke er interessant. Vi er dog blevet lovet forhandlinger om hvad der skal ske med de hormonforstyrrende stoffer, så jeg håber der kommer skred i tingene. De skadevirkninger der opstår på mennesker og dyr som følge af kunstige hormonpåvirkninger er ofte irreversible. Er skaden først sket, er der intet der kan omgøre det, så det er sund fornuft at være på den sikre side.