Ja til store anlægs-projekter

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune har af indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen fået lov til at bruge 7,3 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet. Der er strammet op omkring investeringer af en vis størrelse, så kommunerne ikke tømmer kommunekasserne inden 1. januar 2007, hvor de ny storkommuner oprettes. Men Brønderslev Kommune har fået lov til at overføre penge. Der må bruges 2,1 mio. kr. til genopretning af nedslidte veje. Brønderslev Kommune må også med ministerens accept opføre et nyt plejecenter i Brønderslev by. Projektet har figureret på kommunens budget siden 2002, men der er først nu truffet beslutning om projektets gennemførelse. Det samlede budget vil andrage 42 mio. kr., og vil skulle finansieres efter lov om almene boliger. I alt ønskes der overført 3,3 mio. kr., svarende til de beløb, der har været afsat til projektet i tidligere år. Endelig siger ministeren ja til at overføre 1,9 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på skolerne. Pengene skal anvendes til en række mindre projekter på skole-området. Endelig har Lars Løkke Rasmussen sagt ja til, at Plejehjemmet Rosengården i Jerslev renoveres, selv om renoveringsarbejdet løber ind i 2007, hvor kommunesammenlægningen sker. Projektet for renovering af Plejehjemmet Rosengården er med på kommunens 2005-budget, og det gennemføres i kommunalt regi. Byggeriet vil samlet set andrage 25,3 mio. kr. - Vi er glade for, at ministeren har sagt ja, siger en tilfreds borgmester Jens Arne Hedegaard (V) fra Brønderslev. -Det er alle anlægsarbejkder, som vi finder særdeles relevante, så det er godt, at de kan gennemføres, siger han. Jens Arne Hedegaard fortæller, at det er anlægsopgaver til over 1 mio. kr., der skal godkendes af ministeren.