Ja til stort bureaukrati?

20.1. skal regionsrådet tage stilling til, hvor jordemødrene i Region Nordjylland skal ansættes.

Indtil nu har vi været ansat i et selvstændigt jordemodervæsen, men nu ønsker administrationen, at vi skal sygehusansættes, til trods for at de fastslår at der ikke findes faglige argumenter herfor. Det er bestemt ikke noget nyt for jordemødrene her i Thisted at være i en selvstændig sektor. Det har vi været siden 1974, hvor vi gik fra at være privatpraktiserende til at blive ansat i Viborg Amt i et selvstændigt jordemodervæsen, så det er ikke noget regionsdannelsen har bragt med sig. Vi er bange for, hvad en evt. kommende sygehusansættelse vil betyde for Thisted som fødested. Vi har en godt udbygget samarbejde med sundhedsplejen, som kommer alle vores familier til gode igennem hele graviditet og barselsperiode. Man kan se alle de andre steder i landet, hvor jordemødre er blevet ansat på sygehuse, at der er sket en forringelse af graviditetstilbuddet, måske fordi sygehusene ikke er så vant til arbejdet med forebyggelse. Hvis jordemødrene bevarer vores ansættelse i en selvstændig sektor, bevarer vi en ansættelse med fokus på både det der sker uden for sygehuset og det foregår på selve sygehuset. Et af de punkter, hvor vi især frygter at en sygehusansættelse kan få stor konsekvens for os, er i rekrutteringen af personale. Hidtil har vi kunne løse problemerne med at skaffe personale til fødegangen gennem vores forankring i et regionalt fælles jordemodervæsen og ”låne” jordemødre andre steder fra, gennem længere tid. Hvis vi kommer til at stå helt alene her i Thisted, kan vi få store problemer med at skaffe jordemødre og det vil få betydning for muligheden for at bevare vores fødselsbetjening som den ser ud i dag. Vi er glade for vores måde at være ansat på, og har en lille overskuelig organisation på tværs af regionen, der gennem flere år har overhold budgetterne. Vi forstår derfor ikke, hvorfor man overvejer at tage en effektiv organisation med tilfredse medarbejdere og placerer den ind i et stort bureaukrati uden at have faglige argumenter for det. Måske er der nogle politikere, der kan svare på mig på det?