Trafikulykker

Ja til tvangsmedlemskab

Hvorfor må man kunne stå uden for en A-kasse? Her midt i massefyringerne tids er vi, at mange af de afskedigede asocialt valgte ikke at stå i en A-kasse.

A-KASSER:Hvorfor må man kunne stå uden for en A-kasse? Her midt i massefyringerne tids er vi, at mange af de afskedigede asocialt valgte ikke at stå i en A-kasse. De valgte bevidst at lade kommunekassen bære ansvaret for deres arbejdsløshed for at spare sølle 400-600 kr. om måneden. Det reelle spørgsmålet er derfor nu: Hvorfor må vi borgere overhovedet selv træffe dette for vores samfund vigtige valg? Er det fair over for alle de ærlige borgere der hver måned betaler deres skat og betaler deres A-kasse-kontingent, for at ansvarligt forsikre sig selv overfor den risiko som, vi alle har for at kunne blive arbejdsløse. Tænk, det er de selv samme ærlige borgere, der nu oplever en markant lavere kommunal service for deres skatte betalinger. Jo, lykkeriddere. har for sølle max 600 kr. pr. måned asocialt bevidst valgt at lade kommunen (alle os andre) bære risikoen for deres arbejdsløshed. Er det fair over for de ændre medborgere, skolebørnene, børnehavebørnene, og alle andre borgere i kommunen, at de nu skal leve med en lavere eller dyre kommunal service? Er det fair over for de ægte svage medborgere, som kontanthjælpssystemet oprindeligt er lavet for, at der nu fjernes ressourcer fra dem, da de lykkeriddere nu også skal dele, den service, der er de svage medborgeres livsbetingelse? Er medlemskabet af denne forsikringsordning, A-kasse systemet, overhovedet et valg, som vi borgere selv bør kunne træffe? Hvorfor skal jeg som borger tvinges til at forsikre mit hus mod brand, tvinges til at forsikre min bil mod trafikulykker, mens jeg selv frit kan vælge at lade samfundet bære byrden, hvis jeg skulle blive arbejdsløs? Er det ikke retfærdigt og fair, at der er krav om forsikring mod arbejdsløshed? For alle med mere end 15 timeres arbejde pr. uge? Er det et fair over for os ansvarlige medlemmer af A-kassesystemet, der nu skal betale lidt mere, for vores a-kassekontingent, så lykkeriddere, kan spare et par håndøre hver måned der. Tænk, pengene er ovenikøbet 100 pct. fradragsberettiget. Dog er de asociale uforsikrede lidt undskyldt i deres uansvarlighed. Til almen forundring var der et hobetal borgerlige politikere, der åbent anbefalede, at man skulle da bare melde sig ud af a-kassesystemet. Midt i de jubelnaive tider, hvor vi kunne gå på vandet, sagde de uansvarlige, borgerlige politikere, at vores samfund nu var vaccineret imod arbejdsløshed. Især har Karsten Lauritzen (V) gjort sig uheldigt bemærket med at direkte anbefale unge at melde sig ud af a-kassesystemet, både som formand for VU og senere som folketingsmedlem. Hvor står du nu i denne sag, kære Karsten Lauritzen? Lovgivning med krav om tvang for a-kasse-medlemskab, tak. Det er kun retfærdigt og fair over for de ærlige medborgere, der godt selv kan træffe dette valg. Beviser den nuværende krise med massefyringer, ikke tydelig, at vi borgere ikke selv kan træffe dette valg?