Aalborg

Ja til udflugt

AAU:I øvrigt mener jeg, at der skal arbejdes for indførelse af en årlig to-dages udflugt for samtlige studier og årgange på AAU. Deltagelse skal selvfølgelig være frivillig. Disse skal være finansieret af universitetet uden tilknyttet brugerbetaling. er Vi i øvrigt absolutte modstandere af brugerbetaling på alle områder, overfor studerende med fast bopæl i Danmark. Økonomiske uligheder må på ingen måde kunne så splid i det sociale sammenhold, de studerende imellem! Ved efterårets AAU-valg er netop dette én af vores mærkesager. Michael Thomsen formand, Foreningen Partiet, Brandevej 10, Aalborg Ø. mitho@privat.dk www.foreningen-partiet.dk