Miljø

Ja til udvidelse af svinebrug

} UNDERSTED: Amtet har givet tilladelse til, at svinebruget på adressen Gadholtvej 36, Understed, må udvides. Svinebruget omfatter i dag 6300 slagtesvin og fire ammekøer med opdræt. Efter udvidelsen vil det omfatte 8.775 slagtesvin og seks ammekøer. For at få plads til dyrene skal der opføres en stald på 805 kvadratmeter. Amtet mener ikke, at udvidelse vil påføre det omkringliggende miljø yderligere belastning. Derfor skal den såkaldte VVM-redegørelse ikke laves. Amtet har desuden givet tilladelse til et knuseanlæg på Skævevej ved Dybvad. Anlægget skal årligt behandle op mod 10.000 tons beton.